Opis stanowiska: kierowca koparki: próbka

23.02.2019

Roboty budowlane, rolnicze, drogowe i drogowe - tam, gdzie nie są używane specjalne urządzenia! Różnorodne maszyny o określonym przeznaczeniu, zespoły i urządzenia różnych rozmiarów: od małych ładowarek paletowych po karierę Belaz. Zarządzanie każdym z nich wymaga specjalnych umiejętności. W tym artykule omówiono opis stanowiska kierowcy koparki: co robi, gdzie jego praca jest potrzebna, co jest potrzebne, aby się nią stać.

opis stanowiska kierowcy koparki

Co robi sterownik koparki?

Koparka jest rodzajem samobieżnego specjalistycznego sprzętu, wyposażonego w jedno lub więcej sterowanych łyżek, ruchów na kołowym lub gąsienicowym napędzie. Zarządzanie tą techniką należy do obowiązków kierowcy. To nie tylko kierowca, ale także mechanik i manipulator w jednej osobie. Maszyny te są wykorzystywane zarówno w pracy w mieście, jak i na poszczególnych budowach i poza osadami. Głównym zadaniem koparki - rozwój gleby, minerałów, kopanie kanałów i rowów, ładowanie ładunków masowych. Opis stanowiska kierowcy koparki oznacza zdolność pracownika do pracy ze wszystkimi rodzajami skał iw każdych warunkach środowiskowych, niezależnie od tego, czy jest to ogromne pole z lepką ziemią, czy wielomilionowe miasto z wiecznymi korkami.

opis stanowiska kierowcy koparki ładującej

Jakie branże są używane koparki

Marzeniem wszystkich małych chłopców jest praca na ogromnych specjalnych maszynach. Taka praca jest prawie identyczna z pracą superbohaterów w oczach dzieci. A co właściwie robią ci ludzie? Jaka jest charakterystyka pracy kierowcy koparki w rzeczywistych warunkach pracy? W jakich branżach pracuje ten specjalista i kontrolowany przez niego sprzęt? Jest to przede wszystkim:

 • Budowa. Wykop dół w nowym budynku, załaduj ziemię do ciężarówki, aby wynieść z terytorium, załaduj gruz potrzebny na budowie do tej samej ciężarówki i tak dalej.
 • Roboty drogowe. Usuń starą nawierzchnię asfaltową, zanurz ją w ciężarówce, załaduj nowy beton lub mieszankę asfaltu, wykop w wykopie, aby zastąpić rury lub ułóż podziemne narzędzia.
 • Praca zawodowa. Rozwój złóż kopalin, ładowanie rudy.
 • Prace rolnicze. Praca w terenie, w magazynach zbożowych i tak dalej.

Gdzie tylko ten specjalny sprzęt nie jest używany! Właściciele domów prywatnych na własne potrzeby, oraz usługi komunalne. Nawet czyszczenie wody lub tworzenie sztucznych zbiorników nie jest bez pracy specjalisty.

opis stanowiska maszynisty koparki szóstej kategorii

Główne przepisy instrukcji

Opis stanowiska operatora koparki jest podzielony na kilka sekcji. W każdym z nich podkreśla ważne momenty pracy specjalisty. Pierwsza sekcja - główne zapisy opisu stanowiska kierowcy koparki w 2017 roku - najnowsza wersja dokumentu w tej chwili.

Kierowca koparki jest powoływany i odwoływany od niej na rozkaz szefa firmy. Jeśli firma ma stanowisko głównego inżyniera, zwykle urzędnik wybiera kandydatów na to miejsce i ich testy.

Kierowca koparki należy do kategorii pracowników. Do jego pracy nie jest wymagane wyższe wykształcenie. Jednak aby pracować w tej specjalności, konieczne jest uzyskanie specjalnego zaświadczenia o absolutorium przypisanego pracownikowi. To zależy od poziomu doświadczenia, czasu pracy i umiejętności.

opis stanowiska asystenta koparki

Zadania i funkcje pracownika

Opis stanowiska kierowcy koparki-ładowarki określa pracownikowi następujące zadania i funkcje w procesie pracy:

 • rozwój gleb, minerałów, skał;
 • realizacja prac związanych z załadunkiem i rozładunkiem ładunków masowych, układanie nawierzchni drogowych, przebudowa;
 • przemieszczanie towarów w magazynach lub kamieniołomach;
 • kontrola koparki i jej zespołów technicznych, planowanie pracy;
 • regulacja i regulacja jednostek technicznych i mechanizmów maszyny;
 • zapewnienie technicznej poprawności działania maszyny i mechanizmów, zgodności z technologiami różnych prac;
 • ładowanie skał i czyszczenie pojazdów, pociągi z niego;
 • usuwanie torów kolejowych z gruzu;
 • rozwój gleby w warstwach lub klasach;
 • sprawdzenie uziemienia i podłączenie kabli zasilających;
 • uzupełnianie paliwa, smarów, cieczy technicznych i wody koparki;
 • stałe monitorowanie stanu części, elementów technicznych, wskaźników na desce rozdzielczej, trwałości sprzętu bezpieczeństwa;
 • regularne przeglądy techniczne stanu maszyny, naprawy i czyszczenia w razie potrzeby.

Edukacja, wiedza i umiejętności pracownika

Zgodnie z opisem stanowiska kierowca koparki jednołopaskowej i innych typów maszyn nie wymaga wyższego wykształcenia. Uczą tego rzemiosła w szkołach technicznych, kolegiach i szkołach zawodowych. Oznacza to, że średnie wykształcenie zawodowe jest wystarczające po otrzymaniu świadectwa o określonej klasie po ukończeniu studiów. W trakcie nauki specjalności pracownik powinien otrzymać następujący zestaw umiejętności i wiedzy:

 • cechy urządzenia serwisowanego, jego odmiany;
 • charakterystyki techniczne różnych typów koparek;
 • zasady działania poszczególnych części maszyny;
 • zasady wyważania, poprawnej pozycji i instalacji w stanie roboczym;
 • tryby działania, w których osiąga się najbardziej racjonalne zużycie paliwa i smarów, paliwa i zużycie jednostek technicznych;
 • zasady dotyczące rozwoju różnych ras w różnych warunkach środowiskowych;
 • umiejętność rozróżniania gleby, skał, minerałów;
 • zasady poruszania się w różnych warunkach: teren miejski, terenowy, nierówny, magazyny;
 • zasady pracy z różnymi kamieniami, umiejętność ich rozróżniania i wyboru metody pracy, znajomość fizycznych właściwości określonych skał, gleby;
 • zasady ładowania w różnych pojazdach;
 • umiejętność utrzymywania dokumentacji technicznej i sprawozdawczej;
 • umiejętność szybkiego rozpoznania przyczyny awarii i jej wyeliminowania;
 • przepisy bezpieczeństwa.

Poniżej znajduje się fragment opisu zawodu, który nas interesuje.

opis zadania kierowcy koparki w budownictwie

Osobiste cechy pracownika

Każda praca wymaga od wnioskodawcy pewności cechy osobiste które pomagają w pracy, a czasami stanowią niezbędny warunek dopuszczenia wnioskodawcy do organizacji. Opis stanowiska kierowcy koparki w budownictwie i innych obszarach zaleca zatrudnianie kandydatów o następujących cechach charakteru i fizycznych wskaźnikach:

 • odpowiedzialność;
 • pracowitość;
 • wytrzymałość fizyczna i wytrzymałość;
 • odporność na trudne warunki pogodowe;
 • szybka reakcja na bodźce zewnętrzne.

Obowiązki pracownika

Kierowca koparki ma szereg obowiązków wobec swojego pracodawcy, prawa i społeczeństwa jako całości. Ogólny zakres obowiązków można przedstawić na poniższej liście:

 • wykonywanie wszystkich zadań i funkcji określonych w tym opisie stanowiska, a także w umowie o pracę;
 • spełnienie wymagań bezpieczeństwa w miejscu pracy;
 • zgodność z wymogami bezpieczeństwa pożarowego;
 • spełnia wymagania dotyczące pracy z maszyną, wymagania techniczne producenta;
 • przestrzeganie zasad i przepisów prawa (pracy, administracji, przestępczości i innych);
 • dokładne wykonywanie instrukcji bezpośredniego przełożonego.

opis zadania kierowcy koparki 5. kategorii

Prawa pracownicze organizacji

Oprócz obowiązków pracownik ma szereg praw, które pracodawca musi przestrzegać. Jeżeli ustalone prawa nie są brane pod uwagę, pracownik może złożyć skargę do inspekcji pracy, a nawet zwrócić się do sądu. Kierowca koparki ma prawo do:

 • coroczny płatny urlop, zwolnienie lekarskie w przypadku choroby, w razie potrzeby dodatkowy urlop bezpłatny;
 • dostępność i łatwość obsługi sprzętu wymaganego w pracy;
 • dostępność narzędzi i części zamiennych, paliwa i smarów niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych;
 • przestrzeganie przez pracodawcę przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej;
 • możliwość uczestniczenia w podejmowaniu decyzji o usprawnieniu procesu pracy.

Odpowiedzialność pracownika

W zależności od przestępstwa i stopnia winy można zastosować wobec pracownika kary różnego rodzaju i stopnia ciężkości. Kierowca koparki - osoba, która kontroluje urządzenie techniczne o zwiększonym zagrożeniu. W tym przypadku nie tylko sama maszyna jest niebezpieczna (z jej wymiarami i specjalnymi jednostkami technicznymi), ale także konsekwencje niewłaściwej pracy na niej. Jeśli pracownik po prostu zrezygnował z pracy, nie rzucił pracy lub spóźnił się bez uzasadnionego powodu, mógłby zostać upomniany. Jeśli sytuacja powtarza się systematycznie - grzywna, wstrzymanie wypłat, a także zwolnienie.

W przypadku zaszkodzenia wartościom materialnym posiadanym przez pracodawcę, władze miejskie i państwowe, inne osoby fizyczne i prawne, pracownik może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania, a także do zastosowania kary administracyjnej, a nawet karnej na mocy orzeczenia sądowego.

opis stanowiska kierowcy koparki 2017

Rangi zawodów

Stopień przygotowania zawodowego i warunki pracy umożliwiają dzielenie specjalistów na kilka kategorii. W tym zawodzie są 4, 5, 6, 7 i 8 stopień. Każda z nich zapewnia specjalistyczny dostęp do pracy z określonym typem koparki. W ten sposób czwarty bit może sterować koparką jednołopadłową o pojemności do 0,4 metra sześciennego. Opis stanowiska kierowcy koparki piątej kategorii jest nieco szerszy pod względem sprzętu pod kontrolą. Przy piątym wyładowaniu możesz sterować maszyną o następujących cechach:

 • koparkę z jednym kubełkiem, którego objętość mieści się w zakresie od 0,4 do 2,5 metrów sześciennych;
 • koparka z rozbudowanym wyposażeniem i wiadrem, którego objętość wynosi 2 metry sześcienne;
 • łańcuchowa lub obrotowa koparka wielonaczyniowa o maksymalnej wydajności do tysiąca metrów sześciennych na godzinę.

Opis stanowiska operatora koparki szóstej kategorii dodatkowo rozszerza listę urządzeń, z których pracownik może korzystać:

 • koparka wyposażona w pojedyncze wiadro o objętości do 4,6 metra sześciennego;
 • maszynę, na której montowane jest rozszerzone wyposażenie z jednym wiadrem do 4 m 3 ;
 • koparka obrotowa i łańcuchowa z kilkoma łyżkami o pojemności do 2500 m 3 ;
 • koparka łyżkowa z zainstalowanym specjalistycznym sprzętem.

Im wyższa ranga kierowcy, tym wyższy profesjonalizm, tym większe doświadczenie.

Opis stanowiska asystenta koparki kierowcy

Czasami w pracy bez asystenta po prostu nie można zrobić. Im bardziej skomplikowana jest technika, tym więcej "rąk" jest potrzebnych, aby ją kontrolować i monitorować odczyty instrumentów. Podczas wykonywania pewnych rodzajów pracy kierowca otrzymuje asystenta, który jest całkowicie podporządkowany i jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich jego instrukcji.

Asystent ma znacznie mniej funkcji niż kierowca. Zwykle takie stanowisko zajmują niedawni studenci, stażyści lub pracownicy bez doświadczenia. Praca asystenta inżyniera koparka EKG oznacza dla pracownika mniejszą odpowiedzialność za pracę z tą techniką, pod warunkiem, że dokładnie przestrzegano wszystkich instrukcji bezpośredniego przełożonego.