Człowiek jako nosiciel kultury swego ludu. Człowiek - twórca i nośnik kultury

23.02.2019

Człowiek jest stwórcą i nosicielem kultury swego ludu. Co to znaczy? W naszym artykule poznasz odpowiedzi na te pytania.

człowiek jako nosiciel kultury swego ludu

Filozofia, język, etyka i inne nauki studiują kulturę w taki czy inny sposób. Przecież to właśnie stąd emanują normy zachowania i komunikacji, które są uważane za powszechnie akceptowane w społeczeństwie. Osoba, jako nośnik kultury ludowej, przestrzega pewnych zwyczajów, norm mowy.

Codzienne wartości kultury

W ludzkiej świadomości trzy pojęcia przypisywane są kulturze, która implikuje ludzi, używając tego słowa:

  1. Termin kultura może oznaczać dowolne cechy charakteru, które charakteryzują daną osobę. Na przykład: wykształceni, wykształceni, uprzejmi i inni. W przeciwieństwie do nich umieszczane są takie cechy jak niemoralność, wulgarność, złe maniery. Kultura mowy i etyki w tej dziedzinie są szczególnie ważne. Musisz komunikować się z ludźmi wokół ciebie, aby przekazać swoje myśli, ale jednocześnie nie tworzyć sytuacja konfliktowa i nie okazują się nietaktowną i niewykształconą osobą.
  2. Kultura obejmuje wszystkie instytucje i organizacje działające na rzecz szerzenia wartości duchowych. Należą do nich różne kluby, muzea, teatry, stowarzyszenia.
  3. Pojęcie kultury jest uważane za zestaw norm zachowań i wartości należących do grupy. Na przykład kultura rosyjska jest kulturą narodu rosyjskiego. Kultura młodzieżowa - kultura, która pasuje do młodzieży. Kultura elitarna - To jest kultura charakterystyczna dla elitarnego społeczeństwa, i tak dalej.

Kultura rosyjska

Jako nosiciel kultury swojego ludu człowiek odgrywa kluczową rolę w tworzeniu i przekazywaniu swojej wiedzy i wielowiekowych tradycji następnym pokoleniom.

Kultura mowy

Kultura mowy jest jedną z najbardziej poszukiwanych dyscyplin, które są studiowane na uniwersytetach. Nauczyciele podkreślają, że każda osoba, niezależnie od rodzaju swojej działalności, musi być w stanie wyrazić swoje myśli, a jego wypowiedź należy odróżnić od umiejętności czytania i pisania. Ale szczególnie ważne jest, aby móc wpływać na publiczność swoim wystąpieniem, aby zmienić zdanie, przekonać w punkcie widzenia, który posiada mówca. Politycy, nauczyciele, dziennikarze to ci ludzie, którzy z racji wykonywanego zawodu są zobowiązani do uczenia się kultury wypowiedzi. Ale jakakolwiek inna osoba, która jest nosicielem kultury swego ludu, musi wpajać takie umiejętności od dzieciństwa do rodziców lub, w świadomym wieku, aby wypracować siebie. W końcu każdy z nas jest przykładem, złym lub dobrym, dla naszych dzieci i ludzi wokół nas. A umiejętność czytania i pisania, erudycja i edukacja są zawsze w cenie.

kultura ludzi przewożących ich ludzi w historii

Etyka komunikacji

W kulturze rosyjskiej iw każdym innym ważnym miejscu zajmuje etyka komunikacji lub kultura komunikacji. Istnieją pewne zasady, których należy przestrzegać w każdym społeczeństwie, w rodzinie lub w pracy, z przyjaciółmi lub w komunikacji z przypadkowymi przechodniami.

Zasady etyki komunikacji

Pamiętajmy o zasadach etyki komunikacji, które są ogólnie akceptowane:

  1. Pierwszą zasadą jest stała świadomość, że każda osoba jest kompletną osobowością. Musi być szanowany i doceniany. W końcu wszyscy mamy swoje mocne i słabe strony, osiągnięcia i upadki. Nie wiemy, co przeżywa nasz rozmówca, jakie trudności przeszedł lub jeszcze przechodzi.
  2. Ważne jest, aby słuchać rozmówcy do końca. A jeśli znajdziesz jakiś błąd, wskaż to taktownie, mówiąc spokojnie i grzecznie.
  3. Skontaktuj się ze swoimi kolegami po imieniu i patronimem.
  4. Nigdy nie podnoś głosu ani krzyku.
  5. Nie składaj obietnic, jeśli nie jesteś pewien, że możesz je wypełnić.
  6. Unikaj plotek i intryg.
  7. Pamiętaj, że nie jesteś gorszy od innych, ale nie lepszy od nich. Każdy ma swoją własną pracę i swój cel. Różnią się od ciebie. Dlatego porównywanie się z innymi i umniejszanie swoich zalet lub ich wyolbrzymianie nie jest tego warte.

W naszych czasach współczesny człowiek jako nosiciel kultury swego ludu, po prostu zobowiązany do poznania i próby życia, przestrzegania etyki komunikacji. Od tego zależy rozwój kariery i jego pewność siebie.

współczesny człowiek jako nosiciel kultury swojego ludu

Tradycje i obyczaje narodu rosyjskiego

W historii człowiek jest nosicielem kultury swego ludu. Co to znaczy? Każdy naród ma swoje tradycje i rytuały. Oczywiście, z czasem niektórzy z nich nie mają już żadnych świętych tonów. Niektórzy po prostu zniknęli, aw zamian okazali się nowi.

Kultura rosyjska ma swoje tradycje i zwyczaje, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Można je podzielić na kalendarze, uroczystości rodzinne i mieszane, a także dodać do listy świątecznych tradycji. Opisujemy tylko te, które są obchodzone we współczesnym społeczeństwie.

Kalendarzowe rytuały

Do rytuałów kalendarza można na przykład przypisać zapusty. Co ciekawe, święto obchodzono w czasach pogańskich w Rosji. Ludzie wierzyli, że zwrócenie się do Yarilu, uważanego za boga słońca, pomogłoby im wyhodować i zebrać plony duże i wysokiej jakości. Ludzie celebrowali ostatki z naleśnikami i okrągłymi tańcami. Obowiązkowym atrybutem ceremonii była wizerunek Shrovetide, która została spalona na stosie.

Kolejnym rytuałem kalendarza, który sprowadza się do naszych czasów jest Niedziela przebaczenia, która jest obchodzona razem z Carnival. W tym dniu każdy, kto zachowuje tradycje, przebacza wszystkim i prosi każdego o przebaczenie.

Obrzędy rodzinne

Rodzinne ceremonie obejmują swatanie, ślub i chrzest dzieci.

człowiek jest twórcą i nośnikiem kultury

Tak więc rytuał ślubny rozpoczął się od swatania. Wszyscy krewni młodej pary zebrali się i przedyskutowali pytania o posag, miejsce zamieszkania pary, omawiali listę prezentów. Następnie, przed dniem ślubu, panna młoda i jej przyjaciele przygotowali wiano, które składało się z kompletów pościeli, obrusów, ubrań i innych rzeczy. W dniu ślubu dziewczynka zebrała się z przyjaciółmi i opłakiwała swoją dziewczynę. A po ślubie, następnego dnia miała się odbyć uczta teściowa, w której nowo narodzony mąż przyszedł z przyjaciółmi.

Rytuał chrztu niemowląt jest drugi na liście, ale nie mniej ważny. Nadal nie stracił znaczenia w rosyjskim społeczeństwie. Rodzice ostrożnie wybierają ojca chrzestnego i ojca chrzestnego, ponieważ uważa się, że dziecko może przejąć los swoich rodziców chrzestnych. Ponadto powinni być odpowiedzialni ludzie, którzy rozumieją, że są zobowiązani do prowadzenia dziecka przez życie po chrzcie, aby go wychowywać, chronić i pouczać.

Mieszane obrzędy

Do mieszanych rytuałów można przypisać święto Iwana Kupały. Ludzie wierzyli, że po nim bezpiecznie pływać w naturalnych wodach. Podczas uroczystości ludzie rozpalają ogień. Ludzie wierzą, że para, która przeskoczyła przez niego, trzymając się za ręce, przeżyła wszystkie trudności i pozostała razem, będzie żyła w miłości i harmonii.

Święta Bożego Narodzenia

Święta Svyatochny trwają od 7 do 19 stycznia. Należą do nich Kolyada (dzieci odwiedzają krewnych i sąsiadów, śpiewają noworoczne piosenki i opowiadają o wakacyjnych wersach, traktują je i dają prezenty) oraz wróżby świąteczne (w noc przed Bożym Narodzeniem, koleżanki zbierają się i zgadują u swoich narzeczonych).

Człowiek, który jest nosicielem kultury swego ludu, musi być świadomy odpowiedzialności wobec następnych pokoleń i usprawiedliwiać nadzieje przodków. Rzeczywiście, bez kultury nie ma ludzi. A kulturę tworzy sam człowiek.