Modele rynkowe: ich główne typy i cechy

10.03.2019

Koncepcja rynku

Rynek jest zorganizowaną strukturą, w której znajdują się konsumenci oraz producenci, kupujący i sprzedający. W wyniku interakcji ustalane są ceny towarów i sprzedaży. Istniejące modele rynkowe można pogrupować według następujących cech.

modele rynkowe Klasyfikacja rynku

Zgodnie z rodzajem sprzedawanych towarów uwzględnia się rynki dóbr kapitałowych, surowców, biżuterii, materiałów i nieruchomości. Kategoria ta obejmuje również rynek informacji i produktów intelektualnych, towarów i usług konsumpcyjnych, innowacji, walut, kapitału i papierów wartościowych. Skala obszaru pokrycia rozróżnia następujące modele Rynek: na całym świecie strefowy, regionalny, zewnętrzny i wewnętrzny. Ze stanowiska zgodności z obowiązującymi przepisami istnieje rozróżnienie między rynkiem oficjalnym (prawnym) a cieniem lub czarnym (nielegalnym). Jeśli chodzi o poziom konkurencji, istnieją takie modele rynkowe: wysoce konkurencyjne lub bezpłatne, konkurencja monopolistyczna i czysty monopol. Biorąc pod uwagę kryterium rynkowe, wskazane jest uwzględnienie klasyfikacji rynków na podstawie "czynników produkcji".

główne modele rynkowe Elementy strukturalne rynku

Powyższe podstawowe modele rynkowe można z kolei podzielić na elementy strukturalne. Na przykład rynek środków produkcji obejmuje rynek ziemi, paszy, obrabiarek itp., A rynek informacji obejmuje rynki know-how, opracowania naukowe i techniczne oraz patenty. Rynek finansowy utworzone z rynków pożyczek bankowych, papierów wartościowych i innych zasobów kredytowych. W nowoczesnych warunkach rozszerzania interakcji podmiotów gospodarczych na rynkach towarowych dochodzi do utraty granic państwowych i terytorialnych. Dziś zmieniają się w rynki globalne i mogą być traderami w wielu krajach. Jednocześnie nadal funkcjonują krajowe odrębne rynki poszczególnych towarów w granicach państwa. Spośród dużej liczby rynków towarowych istnieją dość duże rynki zbytu dla produktów spożywczych, sprzętu, maszyn i surowców. Istnieją również specjalne modele rynkowe: giełdy, towary, aukcje, wystawy, targi i targi. Nie wolno nam zapominać o rynkach reklamy, turystyki, budownictwa, waluty i kredytu.

modele rynkowe i ich charakterystyka Identyfikacja mocnych i słabych stron rynku

Aby lepiej zrozumieć ten termin, konieczne jest rozważenie modeli rynkowych, a ich charakterystyka pozwoli przeanalizować ich zalety i wady. Tak więc szczególną cechą współczesnego rosyjskiego rynku dóbr konsumpcyjnych jest obecność ponad połowy importowanych towarów. Może to wynikać z kilku powodów. Po pierwsze, Rosja nadal charakteryzuje się spadkiem produkcji. Po drugie, towary importowane charakteryzują się lepszą jakością, wzornictwem i trwałością. Inny typ rynku - środki produkcji - rozszerza swój wpływ na prawie wszystkie materiały i obiekty techniczne, które są bezpośrednio zaangażowane produkcja społeczna i świadczenie usług.