Metalowe gięcie: technologie, sprzęt i narzędzia

04.05.2019

Metalowe gięcie jest niezwykle powszechną operacją w przemyśle maszynowym. Właściwość metali do utrzymania resztkowej deformacji została odkryta przez starożytnych ludzi. Dzisiaj ta funkcja stopów żelaza i węgla oraz innych materiałów metalicznych jest aktywnie wykorzystywana nie tylko do nadawania arkuszowi wymaganej formy przy użyciu najnowocześniejszego nowoczesnego sprzętu, ale także przy wykonywaniu niektórych rodzajów prac w warunkach domowych (rzemieślniczych).

Zakrzywiony profil metalowy

Przepisy ogólne

Metalowe gięcie polega na zmianie kształtu materiału źródłowego (blachy stalowej, prętów ze stali walcowanej itp.). Ponadto nowoczesne technologie umożliwiają wytłaczanie niezwykle złożonych powierzchni (np. Elementów karoserii) z cienkich blach.

W przedsiębiorstwach prace te wykonywane są za pomocą specjalnych maszyn do gięcia metalu. Takie urządzenia mają bardzo wysoką wydajność i są w stanie wytworzyć ogromną liczbę produktów w jednostce czasu.

Należy znieść, że nie każda złożona powierzchnia jest koniecznie uzyskiwana z elastycznego metalu. Wraz z tą technologią, obróbka metalu przez cięcie, odlewanie piaskowe i odlewanie z chłodzeniem, tak zwane wytłaczanie, walcowanie i inne sposoby tworzenia powierzchni objętościowych są znane i były stosowane w przemyśle przez długi czas.

Kontrola rozmiarów wykonawczych

Technologia gięcia metalu: podkreśla

Proces ten umożliwia otrzymanie powierzchni o złożonym kształcie bez stosowania połączeń spawanych, co znacznie poprawia szereg ważnych wskaźników wydajności produktu (przede wszystkim odporność na korozję i brak procesów zmiękczania i rozwoju kruchości atmosfery dla wielu materiałów), a także ma pozytywny wpływ na wyniki ekonomiczne.

Podczas przeprowadzania napraw w domu, często konieczne jest nadanie blachy lub prętowi wymaganego kształtu. Zasada i fizyczne zasady procesu nie różnią się, ale prymitywny sprzęt wykorzystywany jest w życiu codziennym.

Wady tej technologii obejmują ograniczenie grubości zginanej blachy stalowej, a także pewne ograniczenia dotyczące składu chemicznego materiałów i wstępnej termicznej i chemiczno-termicznej obróbki produktów. Dlatego do gięcia metalu przy grubych ścianach konieczne jest wstępne podgrzanie metalu tak, aby materiał "kapał". Temperatura, w której stal i stopy na bazie żelaza stają się ciągliwe i dobrze zdeformowane, jest różna dla każdego materiału. Istnieją specjalne gatunki stali, które są odporne na wysokie temperatury i zachowują wysokie właściwości mechaniczne.

Obrabiarki do gięcia metalu

Możliwości technologiczne sprzętu

Istnieje ogromna liczba różnych urządzeń i maszyn do procesu gięcia materiałów stalowych na rynku. Pozwalają uzyskać z profili stalowych o złożonych kształtach.

Wszystkie rodzaje urządzeń do gięcia metalu można sklasyfikować w następujący sposób:

  • maszyny rotacyjne: płaski arkusz przebiega pomiędzy obracającymi się rolkami i zakrętami;
  • Maszyny rotacyjne: jeden koniec arkusza jest sztywno połączony ze stałą belką, a drugi - z mechanizmem obrotowym; belka obrotu jest wprawiona w ruch, a blacha wygina się;
  • prasę z hydraulicznym (rzadziej pneumatycznym) mechanizmem napędowym: materiał arkuszowy jest umieszczony na dolnej formie, a druga połowa jest tłoczona ze znaczną siłą z góry; w wyniku tego arkusz zostaje wyciśnięty i zyskuje kształt formy.
Pracuj na giętarce CNC

Jest to elastyczny metal w warunkach produkcji przemysłowej. Funkcje specjalne

Na obecnym etapie rozwoju technologicznego społeczeństwa przy wytwarzaniu prawie każdego złożonego i niezbyt dobrego produktu, gięcie metalu stosuje się w różnym stopniu: rury metalowe, stalowe elementy ramy budynków, samochody, sprężyny, sprężyny itp.

Sprzęt do wykonywania gięcia jest bardzo różnorodny, w tym zasada działania: od wysoko zaawansowanych wytłaczarek o wysokiej prędkości do walców znanych już od kilkuset lat.

Zasadniczo w produkcjach przemysłowych gięcie metalu było realizowane przez prasę. Jednostka hydrauliczna może wytworzyć bardzo dużą siłę i zginać nawet produkty o grubych ściankach. Praca nad taką prasą obarczona jest ryzykiem obrażeń, a nawet ryzyka życia. Dlatego co najmniej dwie osoby obsługują jedną maszynę. Skok roboczy można wykonać tylko wtedy, gdy obaj pracownicy naciskają odpowiednie przyciski.

Narzędzie do ręcznego pręta do gięcia

Zginanie w domu

Aby nadać metalowi pożądany kształt, obecność skomplikowanego i drogiego wyposażenia nie jest wcale konieczna. Jeśli grubość stali jest stosunkowo niewielka (do 3 milimetrów) i zawiera trochę węgla, wówczas można ją wykorzystać do wytworzenia produktu o złożonym kształcie w warsztacie domowym. Zwykły imadło do metalu z młotkiem może być używane jako maszyna do gięcia metalu, a tak zwane ślimaki są używane do zwijania cewek z pręta lub cienkiego paska. Projekt ślimaka nie jest trudny. Może być wykonany niezależnie.

Zalecenia doświadczonych rzemieślników

Zimnej deformacji towarzyszy pojawienie się ogromnej liczby dyslokacji, co prowadzi do pojawienia się znacznych naprężeń. W przypadku produktów, które nie doświadczają znacznych obciążeń podczas eksploatacji (pokrycie dachu, rury cynowe i inne elementy), nie ma to decydującego znaczenia. Ale w przypadku produktów krytycznych jednostki jednostek takich naprężeń mogą służyć jako centrum niszczycielskich sił. Dlatego produkty tego typu muszą koniecznie przejść wyżarzanie rekrystalizacyjne, które normalizuje strukturę i usuwa niszczycielskie naprężenia.

Wielkość naprężeń i powstających pustek i porów między ziarnami metalu zależy bezpośrednio od promienia krzywizny, a tym samym od narzędzia używanego do gięcia metalu. Ten parametr należy do kategorii danych referencyjnych i zależy od składu chemicznego stali, a także od grubości materiału arkuszowego. Jeżeli promień krzywizny nie przekracza dopuszczalnej wartości, produkt może pracować po sprawdzeniu wytrzymałości próbki kontrolnej.