Metastasis to coś, z czym nie jest łatwo walczyć

15.04.2019

Czym są przerzuty? Tak zwane wtórne ogniska prawie każdego złośliwego wzrostu nowotworu, przejawiającego się od pierwotnego guza, i rozprzestrzeniającego się przez ciało na różne sposoby. Proces ich dystrybucji nazywa się przerzutami. Szybkość i intensywność tego procesu zależy w dużej mierze od takiego wskaźnika, jak agresywność guza. przerzuty to

Metastazy: co to jest?

Na początek istnieje kilka klasyfikacji. Na jakich zasadach się opierają? Można wykorzystać strukturę, wielkość, tempo wzrostu i więcej. Ważnym wskaźnikiem mogą tu być ścieżki dystrybucji w całym ciele. Z myślą o tych czynnikach możliwe jest zdiagnozowanie przerzutów. Przerzuty to coś, co można sklasyfikować według rodzaju przerzutów. Przydziel:

- krwiotwórcze;

- limfogenny;

- mieszane;

- wszczepienie (innymi słowy, zaszczepienie).

Przerzuty limfatyczne

Są to formacje, które rozprzestrzeniają się pod wpływem prądu limfy. Bardzo często pojawiają się z czerniakiem. W rzadkich przypadkach można je obserwować w przypadku mięsaka. Te przerzuty mogą utrzymywać się długo węzły chłonne. Jest to dobre, ponieważ podczas operacji, wraz z guzem pierwotnym, wszystkie guzy wtórne mogą być usunięte. Czasami można się ich pozbyć bez operacji, to znaczy przy pomocy określonych procedur i przyjmowania odpowiednich leków. Odzyskiwanie w niektórych przypadkach może być zakończone. czym jest przerzuty

Hematogenne przerzuty

Są to przerzuty rozprzestrzeniające się przez przepływ krwi. Takie rozprzestrzenianie się jest bardziej charakterystyczne dla guzów o ciężkim i umiarkowanym nasileniu. W tej sytuacji przerzut jest faktem, że w większości przypadków pojawia się dokładnie wtedy, gdy guz pierwotny jest bardzo mały. Wykrywanie często następuje całkowicie przez przypadek. Może wystąpić przed rozpoznaniem samego nowotworu. Leczenie powinno być zgodne z komórkową strukturą przerzutów. Jeśli nie nastąpi to w odpowiednim czasie, wtórne guzy szybko rosną i powodują bardzo duże uszkodzenia ciała. Przerzuty osiadają w naczyniach włosowatych i prawie natychmiast wokół nich następuje wzmożony wzrost naczyń krwionośnych. Będą nadal dostarczać rozwijającemu się nowotworowi tlen, a także wszelkiego rodzaju składniki odżywcze. Z biegiem czasu substancje zwane neoangiogenezą zaczną wydzielać.

Przerzuty do implantacji

Są to formacje, które pojawiają się, gdy komórki nowotworowe przenikają do jamy ciała zawierającej wystarczającą ilość płynu. Przykładem jest jama brzuszna. Komórki są przenoszone przez przepływ płynu. Wcześniej czy później osiądą na narządach.

Co to są uśpione przerzuty?

przerzuty, co to jest Mogą rozprzestrzeniać się przez ciało w jakikolwiek sposób, jednak rosną bardzo powoli. Czasami w formie nieaktywnej trwają nawet kilka lat. Formacje tego rodzaju są niebezpieczne, ponieważ mogą pojawić się, gdy pierwotny guz zniknie lub zostanie usunięty. Żadna ankieta nie będzie w stanie wykryć problemu. Niebezpieczeństwo stwarzane przez takie formacje jest ogromne.