Ruch dekabrystów: przyczyny i znaczenie

02.03.2019

Ruch dekabrystów odegrał ogromną rolę w przemówieniach narodu rosyjskiego. Wojna patriotyczna wyjaśniła wielu swoim uczestnikom, że można żyć o wiele lepiej, że przy takim samym systemie rządów poziom egzystencji ludzi w niektórych państwach może być znacznie wyższy niż w innych. Ruch dekabrystów

Ruch dekabrystów: organizacje

Kto pierwszy zdał sobie sprawę z potrzeby zmiany struktury społecznej? Oczywiście, strażnicy. Jak wspomniano powyżej, po podróżach zagranicznych zorientowali się, że kraj i ludzie nie mogą już tak żyć. Pierwsza organizacja pojawia się w 1818 roku. Ale jego skład był niewielki. Po reorganizacji pojawia się inny ruch, ale nie prowadzi do zdecydowanych działań. A teraz dwa dobrze znane towarzystwa, "Południowy" i "Północny", prowadzą ludzi do powstania na słynnym Placu Senackim. Symbolizowały one regiony kraju. Tak więc Juznoje prowadził kampanię na Ukrainie iw południowej Rosji, a Sewernoje był głównie odpowiedzialny za Petersburg. Przywódcy organizacji długo i wytrwale wybierają plan i czas powstania. Ale wszystko zdarzyło się niespodziewanie ... wartość ruchu dekabrystów

Przyczyny ruchu dekabrystów

Co wpłynęło na powstanie tak radykalnych idei? Warto przypomnieć, że dekabrystycy opowiadali się za obaleniem autokracji lub ograniczeniem władzy tego reżimu przez konstytucję. Oni także walczyli zniesienie pańszczyzny. Ruch dekabrystów skierowany był do szerokich mas, ale tylko jego oficerowie i żołnierze stali się jego uczestnikami. Jakie są powody tak zdecydowanych działań? Po pierwsze, nie jest to całkowicie udana polityka wewnętrzna cesarza Aleksandra. Jego reformy, a raczej ich brak, wpłynęły na fakt, że społeczeństwo zostało uznane za zacofane i niezagospodarowane. Po drugie, zagraniczne kampanie rosyjskiej armii po wojnie pokazały oficerom, jak ludzie żyją w Europie i wprowadzili je w życie system państwowy inne kraje. Po trzecie, idee oświeconych zyskały popularność. Tak więc ruch dekabrystów był pod wpływem wielu problemów, które od dawna warzenie w kraju. Niezdecydowanie Aleksandra i wzorowy światowy porządek krajów zachodnich doprowadziły najwyższe warstwy społeczeństwa do walki o lepsze istnienie, nie tylko dla siebie, ale dla całego narodu. Właśnie dlatego Powstanie dekabrystów zwykle nazywana Pierwszą Rewolucją lub Szlachetną Rewolucją. powody ruchu dekabrystów

Wartość ruchu dekabrystów

Jak wspomniano powyżej, powstanie to było pierwszym osiągnięciem szlachetnych warstw społeczeństwa. To oni pierwszy wykazali determinację i wytrwałość. Powstanie jednak upadło, a przywódcy ruchu zostali straceni. Ale klęska dekabrystów nie przyćmiewa wartości ich osobowości w historii. Ta prezentacja pokazała, jak walczyć o swoje prawa. Oznaczało to początek rozwoju rosyjskiej myśli rewolucyjnej. I tak imiona tych postępowych ludzi pozostały na zawsze w pamięci narodu rosyjskiego. Ruch dekabrystów jest ważnym ogniwem w łańcuchu rewolucyjnych wydarzeń. Szlachetna rewolucja pomogła ludziom zrozumieć, że myślą o swoim istnieniu i że walczą o swoje prawa.