Dobór naturalny: koncepcja, formy i współczesne aspekty

02.03.2019

Koncepcja i główne aspekty

Nawet od najmłodszych lat wszyscy (z książek, filmów dokumentalnych i filmów fabularnych) wiedzą, że w dzikim stadzie najsilniejsi przeżywają, a wyższe światło słoneczne i wyższe gałęzie otrzymują więcej światła słonecznego. Dzieje się tak, ponieważ dobór naturalny działa. Dobór naturalny Dawno temu koncepcja ta została wprowadzona do obiegu przez słynnego biologa, naukowca, Karola Darwina. Selekcja naturalna jest procesem naturalnym, który polega na przetrwaniu i porzuceniu potomstwa przez gatunki silniejsze i przystosowane do środowiska. W wyniku ciągłej transformacji i "wyostrzania" pewnych cech wyprowadzają się nowi, silniejsi przedstawiciele tego czy innego rodzaju. Dobór naturalny jest uważany za podstawę ewolucji w przyrodzie. Głównymi warunkami wstępnymi są dziedziczność i potrzeba walki o przetrwanie. Dobór naturalny ma na celu wyeliminowanie słabych i nierentownych osób z populacji. Z tego powodu tylko najlepsi przedstawiciele opuszczają potomstwo.

Dobór naturalny i jego formy

Istnieją trzy jego odmiany. Intraspecific dobór naturalny pomaga przetrwać i pozostawić potomstwo najsilniejszym i lepiej przystosowanym członkom jednego gatunku lub populacji. To jest przyczyną bitew męskich dla kobiet w okresie godowym. Najsłabsi zostają złapani i zjedzeni przez drapieżniki podczas ataku. Mniej wyszkolone ptaki nie są w stanie znieść długich lotów i niskich temperatur. Dobór naturalny jest Międzygatunkowa dobór naturalny pomaga określić, które gatunki różnych lub tego samego rodzaju zwierząt są bardziej tolerancyjne wobec warunków środowiskowych. Tak więc niektórzy wybierają dla siebie pewien obszar, a inni przedstawiciele (czasami nawet o tej samej nazwie) szukają innych miejsc zamieszkania. Niektóre gatunki z czasem przestają istnieć. Istnieje również motyw (w którym ciągle występują mutacje w genach zwierząt i roślin, a zatem ewolucja), stabilizujący (w którym charakterystyka osobników danego typu jest tylko wzmocniona) i łzawienie (w którym występuje rozdzielenie na populacje, które stopniowo nabierają odrębnych cech, w zależności od styl życia i siedliska) formy doboru naturalnego.

Dobór naturalny i jego formy Współczesne aspekty

Obecnie (szczegółowe badanie cech ewolucji w przyrodzie się nie kończy) ujawniono, że istnieją pewne cykle doboru naturalnego. W zależności od rodzaju badanych obiektów mogą one trwać nawet dziesiątki tysięcy lat. W procesach tych cykli następuje stopniowe połączenie najlepszych cech przedstawicieli, ich akumulacji i "wykorzystania" w kolejnych. Ponadto, nie tak dawno temu, naukowcy zidentyfikowali jakiś interesujący wzorzec. Nazwano ją zjawiskiem wzajemnej pomocy między krewnymi w populacji. Odruch ten został opracowany w celu przedłużenia życia "swojego plemienia", tak aby geny tych przedstawicieli były podstawą dla następnych pokoleń. Sztuczną konsekwencją istnienia doboru naturalnego jest selekcja. W rezultacie pomidory są "ręcznie" usuwane przez specjalistów, którzy są najbardziej odporni na mróz, mgłę i szkodniki, a także na stateczne, silne i wytrzymałe konie itp.