Dochód netto: co to jest i dlaczego jest potrzebny

20.05.2019

Pojęcia i definicje

Zysk netto Każda firma lub organizacja zgodnie z jej wynikami działalność gospodarcza tworzy raporty księgowe. Z kolei przy pisaniu tego ostatniego konieczne jest obliczenie wielu współczynników i wskaźników. Jednym z nich jest dochód netto. Wartość tę definiuje się jako różnicę między wartością sprzedaży produktu a sumą kosztu środków i materiałów zużytych podczas produkcji. Zatem rozważana wartość stanowi pieniężną ekspresję zwolnionych towarów lub świadczonych usług, które powstały w wyniku pracy pracowników przedsiębiorstwa. Dochód netto jest ważnym składnikiem. dochód brutto organizacja, która pozostaje po ostatecznej formacji fundusz płac pracownicy.

Wniosek

W związku z powyższym można stwierdzić, że pożądana wartość jest jednym z najważniejszych źródeł oszczędności pieniężnych każdego przedsiębiorstwa, a tym samym łącznym zyskiem funduszu budżetowego dowolnego państwa. Ponadto ważne jest, aby pamiętać, że dochód netto jest określonym narzędziem do stymulowania kolektywu roboczego organizacji, a także przyczynia się do stopniowej ekspansji produkcji. Wartość bieżąca netto

Podobne wskaźniki

Należy zauważyć, że wraz z wyżej wymienionym kryterium analiza rachunkowości oznacza również ustalenie niektórych podobnych wielkości. Na przykład wartość bieżąca netto. Ta wartość jest wskaźnikiem, który pomaga określić skuteczność zrealizowanych inwestycji. W praktyce taka ocena jest wyrażona jako różnica między przepływami pieniężnymi netto za cały okres działalności, zmniejszona do wartości rzeczywistej, a kwotą środków zainwestowanych w projekt.

Kolejny wskaźnik

Ponadto należy również osobno rozważyć wskaźnik "dochód operacyjny netto", który z kolei jest wynikiem odejścia od rocznego zysku brutto wszystkich powiązanych kosztów operacyjnych. Należy jednak pamiętać, że ta wartość nie uwzględnia odpisów amortyzacyjnych, zobowiązań podatkowych oraz kosztów związanych z płatnościami odsetkowymi. Powyższe kryterium może być użyteczne, ponieważ wyraźnie obrazuje wpływ kosztów operacyjnych na zysk brutto, który powstaje w wyniku działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Wynik operacyjny netto

Co to jest dochód netto?

Obliczenia tego wskaźnika dokonuje się w celu oszacowania i skorygowania zysku ze sprzedaży o kwotę wydatków, która z kolei uwzględnia płatności podatkowe, odpisy amortyzacyjne stopy procentowe i więcej. Cechą powyższego kryterium może być fakt, że wyraźnie odzwierciedla on rentowność spółki w danym okresie. Korzystając z dochodu netto, możesz także obliczyć wartość "zarobek na akcję", która z kolei pokazuje, ile dochodu przypisuje się do każdego zasobu firmy.