Przykładowe notatki dotyczące zdrowia i ratowania przedłożenia do Kościoła

28.05.2019

Notatki w kościołach są pisane przez wielu wierzących. Kiedy chodzimy do kościoła, z reguły widzimy, że na ławce kościoła ludzie zaznaczają coś na liściach. Czym on jest - próbka notatek na temat zdrowia i odpoczynku? Co należy w nich wskazać? W artykule wyjaśnimy, czym są, jak je poprawnie napisać i jak najlepiej przesłać listę do kościoła.

Nuty kościelne

przykładowe notatki zdrowotne

Wszyscy wiedzą i rozumieją, że wierzący w świątyni modlą się. Przesyłając notatkę, będziesz pewien, że kapłan pomodli się za tych, którzy są w niej wymienieni. Oczywiście modlitwa w świątyni - dom Boży - z ust kapłana będzie znacznie silniejsza niż twoje domowe wezwanie do Pana. A modlitwa zostanie zniesiona podczas służby, a to da jej jeszcze większą siłę.

Wierzący otrzymują małe notatki (upamiętnienie w kościele), gdzie sprzedają świece w pudełku ze świeczkami. Próbkę notatek na temat zdrowia i odpoczynku można prosić ministrów. Musi być przedstawiony święty krzyż i może zawierać nie więcej niż kilkanaście nazwisk. Jeśli chcesz dodać więcej, napisz kilka arkuszy.

Teraz dowiemy się, kiedy zostaną wyświetlone notatki z pamięci:

 • Lepiej to robić za każdym razem, gdy odwiedzasz świątynię. Możesz to zrobić celowo, w niektórych przypadkach.
 • Podczas urodzin dziecka i chrztów należy przesłać notatki dotyczące zdrowia.
 • W przypadku bliskich krewnych, podczas hospitalizacji lub przygotowania do operacji.
 • Jeśli ukochana osoba popadła w grzech: kradzież, pijaństwo, wszeteczeństwo i tak dalej.

Dla kogo kościół się modli?

uwagi na próbce zdrowia i odpoczynku

Cerkiew ofiarowuje swoje modlitwy za wszystkie swoje grzeszne dzieci, nawet te, które żyły w strasznym grzechu - pijaństwo, cudzołóstwo, narkomania. Oddzielne modlitwy (na przykład męczennik Uaru) są dokonywane dla nieochrzczonych ludzi, którzy teraz żyją, ale nie żąda się dla nich Proskomide. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma potrzeby pobierania próbek informacji o stanie zdrowia proskomedii, ponieważ jest to zazwyczaj wypełniona forma, w której wpisywane są tylko imiona ochrzczonych.

Notatki o zmarłych, którzy nie zostali ochrzczeni, nie są podawane w kościele. To jest przemoc w duszy, człowiek sam wybrał swoją drogę do życia poza Chrystusem. Nie podano noty o tych dzieciach, które nie miały czasu na chrzest na śmierć. Możesz modlić się za takie dzieci przed ikonami i wymieniać ich imiona w modlitwie. To nie znaczy, że będą gorzej w tym świecie. Dzieci są aniołami, nie są obarczone grzechami i na pewno mają miejsce w raju.

jak przesłać próbkę zdrowia

Jak przesłać notatkę zdrowia: próbkę

Pojęcie "zdrowia" obejmuje nie tylko kondycję fizyczną (zdrowie), ale także dobro duchowe i materialne. Cóż, jeśli modlimy się o zdrowie człowieka - jego wroga - nie oznacza to, że będzie on nadal przybywał w tym samym stanie. Prosimy Pana, aby zmienił go na lepsze, aby żył w harmonii z wiarą, z Bogiem, z otaczającymi go ludźmi. W notatce o zdrowiu pasuje imiona wszystkich, których pragniemy, aby uzyskać pełne zdrowie, dobre samopoczucie i zbawienie. Poniżej opisujemy, w jaki sposób zapisywane są notatki zdrowotne (próbka jest pokazana na obrazku).

Idąc do świątyni, zapytaj w arkuszu sklepowym kościoła o notatkę. Gdzieś są już gotowe formularze z pustymi polami do wypełnienia. W niektórych świątyniach parafianin sam całkowicie wypełnia prześcieradło. Aby dokładnie wiedzieć, jak prawidłowo pisać notatki o stanie zdrowia, możesz poprosić o próbkę od ministrów kościoła:

 • Pośrodku, na samej górze, trzeba przedstawić ośmioramienny krzyż ortodoksyjny (trzy poprzeczki). Następnie napisz nagłówek "O zdrowiu".
 • Poniżej wpisz tylko nazwy w dopełniaczu. Kto o zdrowiu?
 • Jeśli w tym okresie zachorujesz, możesz napisać na przykład: "chory Jan".
 • Dzieci w wieku do 7 lat określane są jako niemowlęta. W tym wieku są bezgrzeszni i przyjmują Komunię bez spowiedzi.
 • Imiona odpowiadają im dane podczas chrztu. Na przykład: George (a nie Yuri), Sergius (a nie Sergei), Stephen (a nie Stepan), Angelina (a nie Alina).
 • Notatki nie muszą wskazywać stopnia pokrewieństwa, nazwiska, pozycji i tytułu (z wyjątkiem kościoła).
 • Możesz zapisać się do notatek na temat zdrowia: chory - o chorym, wojowniku - o wojsku, zakl. - o więźniu, podróżowaniu. - o podróżujących, neszd. - o kobietach w ciąży. Niemowlę (ml.) - do 7 lat, chłopiec (den.) - do 14 lat.
 • W sprawie zdrowia kapłana zawsze podawana jest notatka wskazująca na jego godność: kapłana, hegumena, diakona, mnicha, archimandrytu i innych.

notatkę do kościoła o stanie zdrowia próbki

Notatki zdrowotne

Uwaga dla kościoła dotycząca zdrowia (przykład na zdjęciu) może być kilku rodzajów:

 • Proste. Ich nazwiska są wymieniane w modlitwie przez kapłana podczas nabożeństwa.
 • Dostosowane. Początek musi być oznaczony "niestandardowy". Te imiona są wielokrotnie wymieniane przez kapłana przed tronem.
 • Na proskomidezie. Dla tych ludzi najsilniejsza modlitwa jest wymawiana w najważniejszej służbie - Liturgii.
 • Modlitwa. Z góry wpisz na przykład "modlitwę do św. Mikołaja Cudotwórcy dla wojownika ...".

Jak zamówić czterdziestodniowy czterdziestodniowy upamiętnienie albo zdrowia, albo odpoczynku? Jest czytany podczas Liturgii. Fragment zostaje usunięty z prosphora za kogoś, o kogo się modli, pod koniec nabożeństwa ksiądz umieszcza wszystkie te cząstki w Świętym Pucharze, gdzie jest Ciało i Krew Chrystusa. Ten święty ryt daje ludziom wzmiankę o łasce Ducha Świętego. Zamówione bułeczki są zamawiane nie tylko na odpoczynek, ale także na zdrowie ciężko chorych osób.

Półroczne, roczne wspomnienie (modlitwa) czytane jest dla całego zarządzonego okresu. Zdarza się "z cząstką", gdy kawałek zostaje wyjęty z prosphora dziennie, lub "bez" - w tych przypadkach nazwa zostaje wprowadzona do memoriału pamięci. Bracia klasztoru lub świątyni przez cały określony czas wymieniają imiona w nabożeństwach.

I z wiecznym wspomnieniem modlą się za tych ludzi przez cały czas istnienia świątyni lub klasztoru.

Notatki ratownicze

Próbki notatek o zdrowiu i spoczynku (ortodoksyjnym) są do siebie podobne, różnią się jedynie imionami. W notatce o spoczynku zapisywane są imiona zmarłych - wszystkich, którzy są nam bliscy, za których się modlimy (krewni, krewni, przyjaciele, nauczyciele, dobroczyńcy).

Kiedy wychwalamy modlitwy za żywych, musimy także modlić się za zmarłych. Nie tylko dla sąsiadów, ale dla całej rasy, kto zrobiłem dobrze pomógł nam w tym życiu i nauczał.

Prawosławni wierzą, że zmarli krewni, nawet ci, których nie znamy, modlą się za swoich potomków. Komunia i jedność ze zmarłymi jest najbardziej dotkliwie odczuwana podczas gorącej modlitwy za nich. Silnie wpływa na duszę osoby, która się modli, sprawia głębokie wrażenie bliskiej komunikacji z tymi, dla których powstają słowa modlitwy.

W notatce dotyczącej odpoczynku możesz oznaczyć:

 • "Nowo spłacone" - jeśli nie minęło 40 dni od śmierci;
 • "Zabity" - jeśli dana osoba stała się ofiarą.

Po wpisaniu pewnych nazw jest napisane "ze zmarłymi krewnymi", co oznacza wzmiankę o wszystkich zmarłych krewnych.

nazwy przykładowych notatek zdrowotnych

Rodzaje notatek ratowniczych

Uwagi na temat zdrowia i odpoczynku, których wzór jest podobny do siebie, nadal różnią się. Odchodzeni nie zawsze mogą znaleźć całkowity pokój po fizycznej śmierci. Dusza może cierpieć z powodu niespełnienia się, z grzechów bez skrupułów, z wyrzutów sumienia. Zadaniem żyjących jest modlitwa za zmarłych, proś Boga o pokój i ulgę . W tym celu służą:

 • prosta uwaga - imiona są wymieniane przez kapłana podczas służby;
 • Czterdzieści - wzmianka o czterdziestu dniach podczas liturgii;
 • po notatce - orkisz w dniach Wielkiego Postu. Czas specjalnej modlitwy i upamiętnienia zmarłych. Ksiądz czyta je w czasie Wielkiego Postu;
 • pomnik pamięci - panikhida są realizowane na 3, 9, 40 dni po śmierci, a także w urodziny, śmierć, imię zmarłego. Na zamówionym pogrzebie lepiej być obecnym i modlić się z kapłanem, więc modlitwa będzie podwójnie silniejsza.

Po przeczytaniu wszystkich notatek są one spalane w specjalnym miejscu.

Kto nie może udzielać notatek

Nie możesz przesłać notatek dotyczących samobójstw. Odmówili głównego daru Boga - życia, a to jest najgorszy grzech. Dla takich ludzi Kościół niestety nie modli się i nie czyta ich.

Co popycha osobę do takiego działania? Rozpacz i przygnębienie, gdy traci się sens życia i wiary, a to jest najgłębszy grzech. Niewierzący ludzie, którzy nie uznają cudownych mocy i polegają tylko na sobie, zniechęcają się. W istocie osoba w tym przypadku kontrastuje swoją nieznaczącą istotę z samym Panem, który stworzył cały świat. Tylko w rękach Bożego życia człowieka i popełnienia samobójstwa, skazuje się na wieczne męki poza pokorą i pokutą.

jak pisać notatki na próbce zdrowia

Imiona

Zauważ, jak zapisano notatkę zdrowia (próbka). Imiona tam są napisane dopełniacz i tylko kościół. Bardzo ważne jest, aby je poprawnie określić. Powinny to być tylko te imiona, które zostały dane podczas chrztu. Najczęściej są one zbieżne z tym, co nazywamy codziennym życiem - Iriną, Olgą, Wasylem, Aleksandrem. Ale są tacy, którzy zaczęli brzmieć trochę inaczej: Stephen (Stepan), George (Yuri), Sergius (Sergey), Angelina (Alina), Appolinaria (Polina), John (Yana).

A niektórych na ogół nie można znaleźć w kalendarzu prawosławnym. W takich przypadkach osoba w chrzcie otrzymuje nazwę spółgłoskową. Tak więc Rusłana może zostać ochrzczona jako Roman, a Arina jako Irina. Przed wysłaniem notatek na temat zdrowia lepiej zapytać się o krewnych - co dokładnie jest ich imieniem według kalendarza prawosławnego.

Jakie są zalety modlitwy w kościele?

Modlitwa kościelna ma większą łaskawość niż dom. Sama modlitwa jest życiodajnym słowem. A tam, gdzie wznosi się z dwoma lub więcej ludźmi, zyskuje szczególną moc. Dlatego bardzo ważne jest, aby przesyłać notatki do służby w kościele.

Wierzący gromadzą się w świątyni - zjednoczeni duchem. Świątynia jest domem Boga, gdzie kapłan ofiarowuje Najświęczniejszą Najświętszą Ofiarę. W czasach Starego Testamentu zwierzęta były składane w ofierze. To nie istnieje w Nowym Testamencie, ponieważ sam Chrystus poświęcił się za nasze grzechy i cały świat. Poświęcił swoje Najczystsze Ciało i Krew jako ofiarę, a podczas Ostatniej Wieczerzy postanowił upamiętnić go chlebem i winem (odpowiednikiem jego ciała i krwi). Odbywa się to w świątyniach podczas każdej liturgii. Modlitwa w kościele jest jeszcze silniejsza, ponieważ kapłan, który celowo ją przygotowuje do wykonywania świętych czynności i ofiarowuje nam modlitwy, wykonuje ją.

jak pisać notatki na próbce zdrowia

Pomiannik

Przykładowe uwagi na temat zdrowia zawarte w naszym artykule pomogą w prawidłowym wypełnieniu formularza. Które nazwiska w nim wspomnieć, to zależy od ciebie. W wielu rodzinach, gdzie honorują swoje korzenie, przechowywana jest specjalna książka - książka upamiętniająca. Zawiera nazwiska wszystkich żyjących i zmarłych krewnych. Podczas służby takie książki służą do upamiętnienia.

Pomiannik - zapis wszystkich przodków żyjących w tym świecie, które trzeba przeczytać i zapamiętać. Tę książkę należy traktować z szacunkiem, czystością i trzymanymi w domu ikonami. Można to nazwać książką liturgiczną, ponieważ przedstawia Święty Krzyż, powstaje przed odczytaniem w ołtarzu, czytanym przed Stolicą Apostolską.