Skład przestępstwa, jego koncepcja i cechy

04.06.2019

Zrozumienie szczegółów

Każde przestępstwo subiektywne jest wyjątkowe i ma szczególne cechy. Jest popełniany przez pewien podmiot, narusza prawa lub uzasadnione interesy innych osób, dokonuje się w określonym miejscu, w czasie rzeczywistym, przy pomocy oddzielnych przedmiotów. Jednak, pomimo wyjątkowości każdego pojedynczego przestępstwa, wśród wielu można znaleźć podobne w swoich najważniejszych cechach. Aby ułatwić pracę organy ścigania nauka zdefiniowała coś takiego jak przestępstwo. Jest to struktura prawna (model), określenie niezgodności. Ogólnie rzecz biorąc, skład przestępstwa stanowi prawną grupę istotnych z prawnego punktu widzenia obiektywnych i subiektywnych znaków, które charakteryzują czyn jako naruszenie prawa. corpus delicti

W jaki sposób skład przestępstwa różni się od samego przestępstwa?

Każde naruszenie prawa jest fenomenem rzeczywistości. Ma wiele indywidualnie zdefiniowanych atrybutów. Jednocześnie corpus delicti jest pojęciem abstrakcyjnym i zawiera tylko te okoliczności, które mają prawne znaczenie dla uznania go za zabroniony. Służy jako podstawa do kwalifikacji aktu. Zatem pojęcia te nie są identyczne. jest corpus delicti Oznaki kompozycji przestępstwa

Istnieją cztery obowiązkowe oznaczenia, które charakteryzują skład przestępstwa cywilnego ze wszystkich stron. Rozważ każdy z nich osobno.

1. Obiekt
Przedmiotem przestępstwa jest zawsze to, na co działa, co powoduje lub może wyrządzić szkodę. Zawsze pojawiają się jakiekolwiek public relations do którego odnosi się konkretne działanie lub brak działania. Na przykład przedmiotem takiego przestępstwa, jak chuligaństwo, jest porządek publiczny.

2. Strona obiektywna
Również w przestępstwie opisuje zewnętrzną stronę bezprawnego zachowania, a także obiektywne warunki i okoliczności takiego działania. Obejmuje on sam akt, konsekwencje, a także związek przyczynowy, miejsce, czas, ustawienie, metodę i inne opcjonalne funkcje.

3. Strona subiektywna
To kryterium odzwierciedla mentalną postawę osoby wobec popełnionego przez niego czynu lub zaniechania, a także wynikających z tego konsekwencji. Pojęcie to charakteryzuje się poczuciem winy (zamiar lub zaniedbanie corpus delicti tuf), a zarazem motyw i cel.

4. Temat
Ta cecha przestępstwa opisuje samego sprawcę - winnego osobowość prawną lub osobę, która osiągnęła określony wiek odpowiedzialności, przypisana. Każdy z powyższych objawów jest wymagany, brak jakiegokolwiek automatycznie wyklucza obecność przestępstwa. Na przykład czyn bezprawny popełniony przez szaloną osobę z powodu braku podmiotu nie jest uważany za taki. Powstanie takiego projektu jak corpus delicti Znacznie pomógł w kwalifikacji i ocenie konkretnych przestępstw.