Pojęcie i rodzaje komunikacji jako najważniejszy obszar nauki psychologii

25.05.2019

Problem werbalnego kontaktu między ludźmi z punktu widzenia nauki

Koncepcja i rodzaje komunikacji są jednym z najważniejszych obszarów badań psychologicznych. Pomimo pozornej prostoty proces ten obejmuje wiele różnych niuansów i komponentów. We współczesnym świecie, gdzie granice komunikacyjne praktycznie nie istnieją, szczególną uwagę zwraca się na badanie tego zjawiska.

Rodzaje komunikacji

Pojęcie i charakterystyka osobistej interakcji

Jeśli nie wejdziesz do naukowej dżungli, to możemy powiedzieć, że komunikacja jest najważniejszym procesem w życiu każdej osoby i całego społeczeństwa. To dzięki niemu ludzie nie tylko wymieniają informacje, ale także stają się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Poprzez ten proces zachodzi ludzka socjalizacja, której najważniejszym rezultatem jest ujawnienie natury inklinacje i umiejętności. Różnorodność, z jaką spotykamy się podczas badania rodzajów komunikacji, potwierdza jedynie tezę o wielkim znaczeniu tego zjawiska.

Pojęcie i rodzaje komunikacji

Główne elementy interakcji

Sama interakcja między ludźmi obejmuje kilka podstawowych kroków. Po pierwsze, trzeba podzielić się swoimi przemyśleniami z konkretną osobą lub uzyskać od niego określone informacje. Po drugie, wszystkie rodzaje komunikacji zakładają okres przygotowań, podczas którego dobierany jest styl dialogu, formułowane są cele i najważniejsze tezy. Po trzecie, niezbędne informacje są przekazywane rozmówcy, równolegle z którym osoba dostosowuje zarys planu dialogu i zachowania. Po czwarte, komunikatory analizują wynik interakcji, odnotowując ich niepowodzenia i sukcesy.

Główne cechy formalnego dialogu

Istnieją różne podejścia, według których rozróżnia się niektóre rodzaje komunikacji w psychologii. Praktycznie w każdej klasyfikacji występuje tak zwany "formalny dialog", kiedy jedna osoba jest odgrodzona od innej przez rodzaj maski, a sam kontakt przypomina prosty zestaw stereotypowych i stereotypowych fraz. Czasami taki sposób jest nawet konieczny: istnieją różne rodzaje aktywności, kiedy musisz ukryć swoje prawdziwe intencje przed swoim partnerem.

Rodzaje komunikacji w psychologii

Interakcja ról między ludźmi

Dość często spotykane w życiu tzw. Komunikacji roli. W tym przypadku status społeczny rozmówców, a także które rola społeczna aktualnie wykonują. Przykładem takiej interakcji mogą być rodzaje komunikacji według schematu kupującego - sprzedającego lub oficjalnego - odwiedzającego.

Interakcja słowna o określonym celu

Mówiąc o rodzajach komunikacji, nie sposób nie wspomnieć o stylu biznesowym. Jego główną cechą wyróżniającą jest obowiązkowe skupienie się na konkretnym wyniku, stąd bogactwo nie tylko w kategoriach informacji, ale także w mimice i gestach. W tym przypadku rozmówcy bardzo zwracają uwagę na zwroty i zachowanie siebie nawzajem, uzupełniając sobie społeczny portret partnera.

Najważniejsza interakcja między ludźmi

Najbardziej osobistą postacią jest intymna komunikacja. To z konieczności oznacza maksymalny takt i zainteresowanie partnerem, biorąc pod uwagę emocjonalne tło rozmowy, szczerość i bliski kontakt słowny.