Główne typy percepcji w naukach psychologicznych

27.05.2019

W psychologii termin "percepcja" oznacza holistyczne odzwierciedlenie zjawisk, sytuacji lub przedmiotów świata. Percepcja staje się możliwa dzięki wpływowi różnych bodźców na zmysły. W filogenetycznym aspekcie percepcja jest uważana za kolejny krok powstający w procesie ewolucji psychiki po etapie odczuwania. Aby pojawiła się percepcja, konieczne jest połączenie dwóch przeciwstawnych tendencji: przejścia od pluromodalnego do monomodalnego doznania i zjednoczenia różnicowych wrażeń w kompletny obraz.

rodzaje percepcji

Rodzaje percepcji w psychologii według panujących modalności

Istnieją dwie główne klasyfikacje typów percepcji w psychologii. Jeden z nich opiera się na tezie, że odbicie przedmiotów i zjawisk rzeczywistości wymaga wspólnej pracy kilku analizatorów. Dosyć często w procesie percepcji każdy analizator ma wiodące znaczenie, uzyskując i przetwarzając więcej informacji. Pod tym względem rozróżnia się następujące rodzaje percepcji: słuchowe, wzrokowe, dotykowe, węchowe, smakowe i kinestetyczne. Percepcja słuchowa jest rozumiana jako forma percepcji, która pozwala dostrzec różne dźwięki za pomocą analizatora dźwięku i orientować się w przestrzeni. Ten rodzaj percepcji charakteryzuje się rozłożeniem w czasie i sekwencji, ponieważ obraz słuchowy powstaje z dźwięku o określonym czasie trwania. Kompozycja obrazu słuchowego zawiera bezpośrednio dźwięk i obraz obiektu, który jest źródłem dźwięku. Co więcej, dla naturalnych dźwięków obiekt i źródło są takie same (śpiew ptaków), a dla sztucznych dźwięków są różne (odtwarzanie dźwięku przez magnetofon). Lokalizacja dźwięku można przeprowadzić w trzech płaszczyznach: poziomej, pionowej i głębokości (przybliżenie - usunięcie). Osoba obiektywizuje wszystkie nieznane dźwięki, to znaczy szuka analogów lub prototypów. Percepcja wzrokowa jest interpretowana jako proces tworzenia widocznego obrazu świata oczami. Ruchy oczu podczas badania obiektu mają charakter przerywany. Podczas ruchów przetwarzane są informacje wizualne o obiekcie, a podczas postojów odbywa się proces percepcji. Człowiek z pomocą analizator wizualny postrzega pełny obraz, który następnie można przeanalizować. Różne szczegóły w polu widzenia nie są równoważne i są podzielone na "rysunek" i "tło". Prawo "rysunku i tła" zostało opracowane zgodnie z psychologią Gestalt i jest to, że osoba uważa figurę znajdującą się przed tłem jako zamkniętą całość, a tło postrzega ciągle rozciągające się za figurą. W różnych sytuacjach dobór liczb z tła zależy od instalacji podmiotu postrzegającego.

klasyfikacja rodzajów percepcji Dotyk jest uważany za złożoną formę wrażliwości, opartą na wielomodalnej informacji uzyskanej z różnych analizatorów, ale przede wszystkim z dotyku. Osoba jest w stanie dotknąć całej powierzchni skóry, chociaż progi wrażliwości różnych części ciała mogą się znacznie różnić. Najwyższa czułość ma koniuszki palców, tył ręki i koniec języka. Obraz dotykowy powstaje dzięki analizie skóry (temperatury, dotyku) i silnika. Istnieją różne rodzaje percepcji poprzez dotyk: aktywny, pasywny, bimanualny, monomanny, instrumentalny i natychmiastowy. Syntezę obrazu dotykowego przeprowadza się za pomocą różnych ruchów dłoni, ekscytując podmiot i odczuwając go. Często spotyka się typy percepcji, w wyniku których pojawiają się bardziej złożone rodzaje odbicia rzeczywistości.

Rozważenie rodzajów percepcji w kontekście form istnienia materii


rodzaje percepcji w psychologii Kolejna klasyfikacja typów percepcyjnych opiera się na formie istnienia materii. Zgodnie z tą klasyfikacją rozróżnia się percepcję przestrzeni, ruchu i czasu. Rozważany jest inny ważny typ percepcji w psychologii percepcja społeczna, to jest postrzeganie jednej osoby przez drugą. Pod postacią czasu zrozumiesz odbicie czasu trwania i sekwencji zdarzeń i zjawisk, w zależności od prędkości zmiany procesy umysłowe. Jest subiektywna dla każdej osoby, ponieważ zależy od indywidualnych cech psychiki. Percepcja przestrzeni jest interpretowana jako percepcja form, wielkości i relacji obiektów w trzy wymiary. Proces ten obejmuje wizualny, kinestetyczny i dotykowy aparat człowieka.