Sekret doświadczonego nauczyciela: jak wyjaśnić podział dzieci w kolumnie

28.05.2019

Podział w kolumnie jest integralną częścią materiału edukacyjnego młodszego studenta. O tym, jak dobrze uczy się tego działania, będzie zależało od dalszych sukcesów w matematyce.

Jak przygotować dziecko do odbioru nowego materiału?

Podział kolumn jest złożonym procesem, który wymaga pewnej wiedzy od dziecka. Aby wykonać podział, trzeba znać i móc szybko odejmować, dodawać, mnożyć. Ważna wiedza to liczba cyfr.

dzielenie przez pasek

Każde z tych działań powinno zostać doprowadzone do automatyzmu. Dziecko nie powinno długo myśleć, a także być w stanie odjąć nie tylko pierwszą dziesiątkę, ale w ciągu stu w ciągu kilku sekund.

Ważne jest, aby utworzyć poprawną koncepcję podziału, jako działanie matematyczne. Nawet podczas badania tabliczek mnożenia i dzielenia dziecko musi wyraźnie rozumieć, że dywidenda jest liczbą, która będzie podzielona na równe części, dzielnik wskazuje liczbę części do podzielenia liczby, konkretna jest samą odpowiedzią.

Jak wyjaśnić krok po kroku algorytm działania matematycznego?

Każda operacja matematyczna wymaga ścisłego przestrzegania określonego algorytmu. Przykłady dzielenia przez kolumnę należy wykonywać w następującej kolejności:

 1. Pisząc przykład w rogu, a miejsca dywidendy i rozdzielacza muszą być ściśle przestrzegane. Aby pomóc dziecku we wczesnych stadiach, aby się nie mylić, możemy powiedzieć, że piszemy większą liczbę po lewej, a mniejszą po prawej.
 2. Przydziel część dla pierwszego podziału. Należy ją podzielić przez resztę z dywidendą.
 3. Korzystając z tablicy mnożenia, określamy ile razy dzielnik może zmieścić się w wybranej części. Ważne jest, aby wskazać dziecku, że odpowiedź nie powinna przekraczać 9.
 4. Pomnóż wynik przez dzielnik i zapisz go w lewej części narożnika.
 5. Następnie musisz znaleźć różnicę między częścią dywidendy a wynikową pracą.
 6. Wynikowa liczba jest zapisywana poniżej linii i wyburzana jest następna liczba bitów. Takie działania są wykonywane do czasu, aż saldo pozostanie 0.

Dobry przykład dla uczniów i rodziców

Podział w kolumnie można wyjaśnić w tym przykładzie.

przykłady dzielenia przez pasek

 1. Zapisz w kolumnie 2 liczby: dywidenda wynosi 536, a dzielnik 4.
 2. Pierwsza część do podziału musi być podzielona przez 4, a iloraz musi być mniejszy niż 9. Odpowiedni jest rysunek 5.
 3. 4 mieszczą się w 5 tylko 1 raz, więc w odpowiedzi piszemy 1, a poniżej 5 - 4.
 4. Ponadto wykonywane jest odejmowanie: 4 jest pobierane z 5, a 1 jest zapisywane pod linią.
 5. Następująca cyfra jest przenoszona do jednostki - 3. W trzynastu (13) - 4 zmieści się 3 razy. 4x3 = 12. Dwanaście jest zapisanych pod 13, a 3 - w szczególności, jako kolejny numer bitu.
 6. Od 13, 12 jest odejmowane, w odpowiedzi otrzymają 1. Ponownie odejmuje się kolejną cyfrę - 6.
 7. 16 jest ponownie podzielone przez 4. W odpowiedzi zapisywane jest 4, a pasek podziału 16, rysowana jest linia, a różnica wynosi 0.

Po kilkakrotnym rozwiązaniu przykładów dzielenia baru z dzieckiem, można osiągnąć sukces w szybkim wykonywaniu zadań w szkole średniej.