Do jakiego wieku dzieci są uważane za dzieci? Odpowiedzialność dzieci za przestępstwa

22.02.2019

Do jakiego wieku dzieci są uważane za dzieci? To pytanie interesuje wielu obywateli. Ale opinie na ten temat są podzielone. Większość ludzi uważa, że ​​dzieci są niepełnoletnimi obywatelami. Tak, to prawda, ale są pewne wyjątki od zasad, które pozwalają dziecku stać się dorosłym przed wiekiem określonym przez prawo. Zostanie to omówione w tym artykule.

Zgodnie z prawem

do tego, ile lat uważa się za dzieci

Zgodnie z obecnymi aktami normatywnymi na terytorium Federacji Rosyjskiej wszystkie osoby do 18 lat są uważane za dzieci. Mają pewne prawa i obowiązki, ale nie mogą ich w pełni wykorzystać ze względu na swój wiek. I to jest całkowicie normalne. Wszystkie decyzje prawne, majątkowe i inne dotyczące nieletnich i nieletnich są podejmowane przez ich prawnych przedstawicieli.

Prawa dzieci nie mogą być naruszane przez nikogo, są chronione przez państwo.

Od 6 do 14

do tego ile lat jest uważane za dziecko z mocy prawa

W tym wieku dzieci są uważane za młode i mogą dokonywać drobnych transakcji domowych. Ich pojemność jest częściowa. Dzieci poniżej 14 lat mogą:

  • robić zakupy na prośbę rodziców, kupować ołówki, zeszyty, długopisy, niedrogie towary, produkty, które zaspokoją ich osobiste potrzeby (obiad w szkolnej stołówce);
  • akceptuj i twórz niedrogie prezenty (dawaj kwiaty nauczycielowi);
  • wydawać gotówkę wydawaną przez kieszonkowych przedstawicieli prawnych.

Drobni obywatele nie mogą otworzyć rachunku bankowego i tam otrzymać pieniędzy renta rodzinna lub po prostu przenieść na prezent od babci. Ponadto nie są uprawnieni do zakupu samochodu lub motocykla. Ze względu na swój wiek są bardziej podatni na zagrożenia i nie są chronieni. Dlatego wszystkie transakcje są dokonywane dla nich przez ich rodziców lub inne osoby obdarzone takimi prawami na mocy prawa.

Od 14 do 18

dzieci poniżej 14 lat

Takie dzieci są nieletnimi. Posiada niepełną pojemność. Mogą wykonać następujące czynności:

  • otwarte depozyty w banku, ponieważ mieć paszport;
  • zarządzaj swoimi dochodami (stypendium lub zarobki);
  • osobiście uczestniczyć w sądzie i bronić swoich praw, ale w obecności nauczyciela lub rodzica;
  • pracują zgodnie z umową, ale tylko za zgodą jednego z prawnych przedstawicieli i bezpłatnie zajęcia edukacyjne czas

Osoby te mają już możliwość podejmowania niezależnych decyzji. Ale nawet nieletni nie mają pełnej zdolności prawnej. Dlatego, odpowiadając na pytanie - do jakiego wieku dzieci są uważane za dzieci - można bezpiecznie odpowiedzieć na to pytanie do 18 roku życia. W końcu, z mocy prawa, to od tego wieku możesz samodzielnie rozporządzać swoimi prawami i wziąć na siebie pełną odpowiedzialność.

Osoba dorosła, która nie ma 18 lat

wiek większości

Do jakiego wieku dzieci są uważane za dzieci? Zgodnie z prawem, w Federacji Rosyjskiej - do wieku pełnoletniego, czyli do 18 lat. Do tego momentu obywatel jest uważany za dziecko, które musi być w pełni zapewnione przez rodziców lub inne osoby obdarzone prawem prawami i obowiązkami tego ostatniego. Jednak w naszych czasach wielu obywateli w wieku 16 lat zaczyna pracę w organizacjach na podstawie umowy o pracę. A także, za zgodą rodziców, do prowadzenia działalności gospodarczej.

Tutaj trzeba powiedzieć o takiej koncepcji, jak "emancypacja". Stanowi to okazję, aby 16-letni obywatel stał się osobą dorosłą i poniósł odpowiedzialność prawną. Aby to zrobić, musi pracować lub angażować się w działalność komercyjną za zgodą przedstawicieli prawnych.

O tym pytaniu mogą zadecydować władze sądowe lub kuratorskie, jeśli rodzice zwrócą się do nich z odpowiednim oświadczeniem. Wymagana jest mniejsza zgoda. Po wyzwoleniu obywatela jego prawni przedstawiciele nie powinni już ponosić odpowiedzialności za swoje zobowiązania.

Odpowiedzialność karna dzieci

odpowiedzialność karna dzieci

Odpowiedzialność karna wynikająca z ogólnych zasad pojawia się, gdy obywatel osiąga wiek 16 lat. Jest to określone w art. 20 Kodeksu karnego. Jednak w niektórych przypadkach obywatele w wieku 14 lat mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Takie zbrodnie obejmują:

- celowe pozbawienie życia ludzkiego;

- obrażenia i poważne obrażenia ciała;

- wykorzystywanie seksualne;

- kradzież, napad, rabunek, wymuszenia;

- udział w akcie terrorystycznym i branie zakładników;

- porwanie;

- wandalizm;

- kradzież pojazdu i uszkodzenie łączności.

W przypadku, gdy ze względu na poziom rozwoju umysłowego małoletni w momencie popełnienia czynu przestępczego nie uświadomił sobie pełnego niebezpieczeństwa swoich działań, nie podlega ściganiu karnemu i odpowiedzialności za swoje czyny.

Ważne

Do jakiego wieku dzieci są uważane za dzieci? To pytanie zadaje wielu rodziców, których syn chce szybko stać się osobą dorosłą i prowadzić niezależne życie. Odpowiedź tutaj jest bardzo prosta - od momentu, w którym obywatel osiąga pełnoletność. Chociaż dla rodziców dzieci zawsze pozostają dziećmi.

W Rosji wiek większości wynosi 18 lat. Od tego momentu obywatel może dostać pracę do woli, zdać egzamin i uzyskać prawo jazdy, kupić pojazd, zawrzeć małżeństwo.

Do określonego wieku dana osoba jest ograniczona do dokonywania określonych transakcji. Dla niego prawie wszystkie decyzje podejmują jego prawni przedstawiciele. Wyjątkiem jest tutaj emancypacja - deklaracja nieletniego dla dorosłych. Jest to możliwe w przypadkach, gdy nastolatek pracuje w organizacji lub prowadzi interesy za zgodą rodziców.

A jednak do jakiego wieku dana osoba jest prawnie uznawana za osobę, która wykonuje pracę zawodową i otrzymuje stypendium? Do ukończenia osiemnastego roku życia, jeżeli nie został wyemitowany przez sąd lub władze opiekuńcze na wniosek przedstawicieli prawnych.