Komórki mózgu. Rozbudowa komór mózgu

11.03.2019

Komory mózgu są uważane za anatomicznie ważną strukturę. Przedstawione są one w formie osobliwych pustek wyłożonych ependyma i mających ze sobą wiadomość. W procesie rozwoju powstają pęcherzyki mózgu z rurki nerwowej, które następnie przekształcają się w system komorowy. komory mózgu

Zadania

Główną funkcją, którą pełnią komory mózgu, jest wytwarzanie i krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego. Chroni główne dywizje. układ nerwowy z różnych uszkodzeń mechanicznych, utrzymując normalny poziom ciśnienie wewnątrzczaszkowe. Płyn mózgowo-rdzeniowy jest zaangażowany w dostarczanie składników odżywczych do neuronów z krwi krążącej.

Struktura

Wszystkie komory mózg mieć specjalny splot naczyniówkowy. Wytwarzają alkohol. Komory mózgu są połączone ze sobą przez przestrzeń podpajęczynówkową. Z powodu tego ruchu alkoholu jest przeprowadzana. Najpierw z bocznej przenika do trzeciej komory mózgu, a następnie do czwartej. W końcowym stadium krążenia CSF wypływa do żylnych zatok poprzez granulacje w błonie pajęczynówki. Wszystkie sekcje systemu komorowego są połączone ze sobą kanałami i otworami. boczna komora mózgu

Widoki

Boczne części systemu znajdują się w dużych półkulach. Każda boczna komora mózgu ma kontakt z jamą trzeciego poprzez specjalny otwór Monroe. W centrum znajduje się trzecia sekcja. Jego ściany tworzą podwzgórze i wzgórze. Trzecia i czwarta komory są połączone ze sobą długim kanałem. Nazywa się Przełęcz Silviev. Przez to jest krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego pomiędzy rdzeniem kręgowym a mózgiem.

Boczne oddziały

Konwencjonalnie nazywa się je pierwszym i drugim. Każda boczna komora mózgu zawiera trzy rogi i obszar centralny. Ten ostatni znajduje się w płat ciemieniowy. Róg przedni znajduje się w przednim, dolnym - w skroniowym i tylnym - w strefie potylicznej. Na ich obwodzie występuje splot naczyniówkowy, który jest rozprowadzany raczej nierównomiernie. Na przykład w rogach tylnych i przednich go brakuje. Splot naczyniowy rozpoczyna się bezpośrednio w strefie centralnej, stopniowo schodząc w dolny róg. Właśnie w tym obszarze rozmiar splotu osiąga maksymalną wartość. W tym celu obszar ten nazywa się piłką. Asymetria bocznych komór mózgu jest spowodowana naruszeniem tkanki zrębu. Również często ten obszar podlega zmianom o charakterze degeneracyjnym. Ten typ patologii jest dość łatwo wykrywany na konwencjonalnych zdjęciach radiologicznych i ma specjalną wartość diagnostyczną. asymetria komór mózgu

Trzeci system wnękowy

Ta komora znajduje się w międzymózgowiu. Łączy boczne podziały z czwartą. Podobnie jak w innych komorach, w trzeciej są sploty naczyniówkowe. Rozmieszczone są wzdłuż dachu. Komorę wypełnia się płynem mózgowo-rdzeniowym. W tej sekcji szczególne znaczenie ma rowek podwzgórzowy. Anatomicznie jest to granica między guzkiem wzrokowym a obszarem podwzgórza. Trzecia i czwarta komór mózgu połączone są akweduktem Sylviana. Ten pierwiastek jest uważany za jeden z ważnych składników śródmózgowia.

Czwarta wnęka

Ta sekcja znajduje się między mostem, móżdżkiem i rdzeniem przedłużonym. Kształt wnęki wygląda jak piramida. Dno komory nazywa się romboidalnym dnem. Wynika to z faktu, że anatomicznie jest to zagłębienie, wyglądem przypominające romb. Jest pokryta szarą masą z dużą liczbą guzków i zagłębień. Dach jamy tworzy dolne i górne żagle mózgu. Wydaje się wisieć nad dołem. Splot naczyniowy jest względnie autonomiczny. Obejmuje dwa obszary boczne i środkowe. Splot naczyniówkowy jest przymocowany do bocznych dolnych powierzchni wnęki, rozciągając się do bocznych skrętów. Przez otwór przyśrodkowy Magendie i symetryczne otwory boczne układu komorowego Lyushka związane są z przestrzeniami podpajęczynówkowymi i podpajęczynówkowymi. powiększone komory mózgu

Zmiany w strukturze

Negatywnie na aktywność układu nerwowego wpływa na ekspansję komór mózgu. Możesz ocenić ich stan za pomocą metod diagnostycznych. Na przykład w procesie tomografii komputerowej ujawnia się, czy komory mózgu są powiększone, czy nie. MRI służy również do celów diagnostycznych. Asymetrię bocznych komór mózgu lub innych zaburzeń można wywoływać z różnych przyczyn. Wśród najbardziej popularnych czynników prowokujących, eksperci nazywają zwiększoną formacją płynu mózgowo-rdzeniowego. Zjawisku temu towarzyszy zapalenie w splocie naczyniówkowym lub brodawczaka. Asymetria komór mózgu lub zmiana wielkości wnęk może być spowodowana naruszeniem odpływu płynu mózgowo-rdzeniowego. Dzieje się tak, gdy dziury Lyushka i Mazhandi stają się nieprzejezdne z powodu pojawienia się stanu zapalnego w błonach - zapalenia opon mózgowych. Przyczyną niedrożności mogą być reakcje metaboliczne na tle zakrzepicy żył lub krwotok podpajęczynówkowy. Często asymetrię komór mózgu wykrywa się w przypadku guzów objętościowych w jamie czaszki. Może to być ropień, krwiak, torbiel lub guz. 3 komory mózgowe

Ogólny mechanizm rozwoju ubytków

W pierwszym etapie występuje trudność z odpływem płynu mózgowo-rdzeniowego w przestrzeń podpajęczynówkowa z komór. To prowokuje ekspansję ubytków. Istnieje jednak kompresja otaczającej tkanki. W związku z pierwotną blokadą wypływu płynu powstaje wiele komplikacji. Jednym z głównych jest występowanie wodogłowia. Pacjenci skarżą się na nagłe bóle głowy, nudności, aw niektórych przypadkach wymioty. Wykrywane są także zaburzenia funkcji wegetatywnych. Objawy te są spowodowane wzrostem ciśnienia wewnątrz komór o charakterze ostrym, co jest charakterystyczne dla niektórych patologii układu CSF. poszerzenie komór mózgu

Płyn mózgowy

Rdzeń kręgowy, podobnie jak głowa, znajduje się wewnątrz kości w zawieszeniu. Oba są myte przez alkohol ze wszystkich stron. Płyn mózgowo-rdzeniowy wytwarzany jest w splotie naczyniówkowym wszystkich komór. Krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego wynika z połączeń między jamami w przestrzeni podpajęczynówkowej. U dzieci przechodzi również przez centralny kanał kręgowy (u dorosłych wzrasta w niektórych obszarach).