Systemy płacowe. Rodzaje płatności

10.03.2019

Motywacja i sposoby na zwiększenie produktywności

Aby efektywne i stabilne działanie każdego przedsiębiorstwa, jego menedżerowie muszą podejmować działania, które stymulują pracowników do osiągnięcia celu produkcji. Motywacja jest ważną funkcją zarządzania personelem. Systemy płacowe Aby pobudzić pracowników, stosuje się narzędzia, które są połączone w systemy wynagrodzeń, które pomagają podnieść morale i wzbudzić zainteresowanie pracą, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu wydajności. Jednym z takich narzędzi jest nagroda pieniężna. Każde przedsiębiorstwo ma własne formy wynagrodzenia, ale mimo to możemy wyróżnić coś wspólnego:

  • materialne zachęty obejmują podstawowe i średnie płace, premie, dodatki, premie, korzyści, rabaty itp.
  • kara materialna przewiduje potrącenia z wynagrodzenia, pozbawienie premii, grzywny, pełne lub częściowe odszkodowanie za szkodę wyrządzoną spółce;
  • moralne zachęcanie personelu odbywa się poprzez wyrażanie wdzięczności, nagradzanie za przejawienie się z najlepszej strony ich pozycji. Można to również wyrazić w tworzeniu indywidualnych warunków pracy, na przykład wprowadzenie darmowego harmonogramu;
  • kara moralna przysługuje pracownikowi w przypadku rażących błędów w pracy, co skutkuje naganami, zwalnianiem, pozbawieniem tytułów, przywilejów i korzyści. Ekstremalnym środkiem w tym przypadku jest zwolnienie.

Materialna zachęta jest głównym instrumentem motywacji, jej wielkość jest kontrolowana przez państwo i bezpośrednio przez kierownictwo przedsiębiorstwa. Systemy płacowe obejmują dwa rodzaje zarobków: główny i dodatkowy. W pierwszym przypadku jest on pobierany na podstawie ustalonych standardów i taryf, w drugim przypadku - przetwarzania przekraczającego normę i sukcesu w postaci dodatkowych płatności i dodatków.

Świadczenia pracownicze i rozliczenia międzyokresowe

Rodzaje wynagrodzeń Organizacja wypłat pracy obejmuje zestaw działań określających wielkość i rodzaje wynagrodzenia zgodnie z jakością i ilością wykonanych prac. W związku z tym kierownictwo staje przed zadaniem określenia norm i norm dla pracowników o optymalnej proporcji i biorąc pod uwagę obciążenie. Typy wynagrodzeń opierają się na dwóch elementach: stawce celnej i rozkładzie taryfowym. W pierwszym przypadku jest to nagroda materialna, określona według ustalonych standardów - co godzinę, codziennie lub co miesiąc. Siatka taryfowa pozwala obliczyć wynagrodzenie na podstawie kategorii taryfowych i współczynników. Takie naliczanie jest bardziej rozwinięte w zakładach produkcyjnych.

Formy wynagrodzenia Systemy płatności

Systemy płacowe zapewniają obecnie systemy wynagrodzeń i płac. Opłata jest pobierana zgodnie z harmonogramem personelu. Sytuacja jest zupełnie inna w przypadku twórców i pracowników opłacanych czasowo. Wynagrodzenie materialne jest naliczane zgodnie z przepisami technicznymi. Mówiąc łagodnie, pracownicy są sdelchiki poza systemem płac: istnieje zadanie, istnieją pewne terminy jego realizacji. We współczesnym świecie relacje i warunki pracy regulują umowę o pracę zawartą między pracodawcą a pracownikiem. Jasno określa prawa i obowiązki obu stron, standardy i stawki płac. Umowa dotyczy różnych okresów.