Piszemy esej "Ojczyzna". Wskazówki dla początkujących

05.03.2019

Jeśli poproszono cię o napisanie eseju na temat "Ojczyzna" w klasie języka rosyjskiego lub literatury, nie stanowi to problemu. Skorzystaj z naszego artykułu, aby uzyskać pozytywną ocenę pracy, którą wykonałeś.

Kilka słów o ojczyźnie

Zanim zaczniesz pisać esej "Moja ojczyzna", musisz sam ustalić, co to jest. Dla niektórych Ojczyzna jest kulturą narodową, ucieleśnioną w piękne stroje ludowe, w muzyce, w malarstwie - jednym słowem, w sztuce. Dla niektórych, Ojczyzna zaczyna się od zbierania pejzaży. Ale są ludzie, dla których Ojczyzna wywodzi się z rodziny. Nikt nie myśli, ale w dzieciństwie osoba zdobywa doświadczenie i wiedzę od najbliższych i najdroższych ludzi: rodziców, dziadków, braci i sióstr.

komponowanie ojczyzny

Wszyscy oni wprowadzają dziecko w tradycje i kulturę swojego kraju. Są też ludzie, którzy wyjeżdżają do kraju, ale nie ma dnia, żeby o tym nie myśleć, o opuszczonym kraju i porzuconym domu w ich rodzinnej krainie.

Krótka instrukcja

Tak więc, każdy esej powinien mieć ścisły skład, który składa się z trzech głównych punktów. Kompletna struktura takiego eseju oznacza:

  • Wpis zawierający tezę. Tom - od jednego do trzech zdań.
  • Główna część, w której piszesz argumenty i udowadniasz przykład dzieła literackiego lub historii życia. Ta część może zawierać dużą liczbę zdań. Zauważ, że ta część kompozycyjna powinna mieć kilka akapitów.
  • Wniosek, zawierający wniosek. Z reguły zawiera wyniki. Objętość tej części powinna być w przybliżeniu taka sama jak we wprowadzeniu.

W sprawie przestrzegania zasad języka rosyjskiego

Pamiętaj, że twoje myśli powinny być logiczne. Pisząc tekst, musisz kierować się normami współczesnego języka rosyjskiego. Uważaj na mowę. W przypadku użycia słów pasożytniczych ("typ", "dobrze", "krótszy" i tak dalej) znak zostanie zmniejszony.

pisząc moją ojczyznę

Jeśli piszesz esej "Ojczyzna zaczyna się od rodziny", musisz bardzo uważać na interpunkcje i pisownię. W obecności gramatyki i błędy w pisowni nauczyciel ma prawo obniżyć ocenę. Pamiętaj, że twoje rozumowanie musi być zwięzłe. Oznacza to, że nie powinno być żadnych niedomówień, klifów myśli. W głównej mierze wykorzystaj metodę porównania, porównując opinie historyków lub pisarzy, ponieważ wielu publicystów pisało i rozumowało o Ojczyźnie.

Ponieważ praca "Ojczyzna" powinna zawierać osobiste myśli ucznia, konieczne jest pisanie w ograniczonym języku. Używaj cytowania, odnosząc się do dzieł literackich. Pamiętaj jednak, że obfitość myśli innych ludzi nie doprowadzi do sukcesu. Rzeczywiście, w tej pracy konieczne jest przedstawienie ich punktu widzenia, opisanie ich poglądów.

Kontrola jest kluczem do sukcesu

Napis "Ojczyzna", napisany przez ucznia szkoły podstawowej, jest bardzo interesujący dla dorosłych, dlatego zanim przepisasz swoją pracę z wersji roboczej na zeszyt, przeczytaj ją swoim rodzicom. Jeśli dorośli zrobią to samodzielnie, pomoże to uniknąć wielu błędów ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych. Często pojawiają się błędy stylistyczne, gdy dzieci piszą esej "Ojczyzna".

Komponowanie ojczyzny zaczyna się od rodziny

Po powtórnej weryfikacji tekst można przepisać na czystej kopii. Wiele dzieci zadaje pytanie: "Po co to wszystko?", Aby mieć mniejsze szanse na uzyskanie niskiego poziomu. Esej o wysokiej jakości, napisany zgodnie z zasadami, gwarantuje pozytywną ocenę.

Próbka Pisanie "Ojczyzna"

Mówią, że ojczyzną osoby jest miejsce, w którym się urodził. Ale czy to prawda? Podróżując do odległych krajów, marzy się o powrocie do ojczyzny. Dlaczego tak się dzieje? Aby to zrozumieć, musisz zrozumieć znaczenie słowa "ojczyzna".

A co oznacza słowo "ojczyzna"? Ojczyznę można uznać za kraj, miasto, wioskę lub wioskę, a także rodziców, przyjaciół, a nawet naturę! Nic dziwnego, że mówi się, że odwiedzanie jest dobre, ale w domu jest lepiej. Ale tak jest naprawdę! Jeśli ktoś znajduje się w obcym kraju, marzy o ukochanym domu, w którym się urodził, był otoczony przez rodziców, braci i siostry. Takie wspomnienia są trudne do zapomnienia, ponieważ zawsze zajmą ich miejsce w sercu.

wypracowanie esejowe na temat ojczyzny

Michaił Matusowski napisał słowa do słynnej piosenki "Where the Motherland Begins", która po raz pierwszy została wykonana w filmie "Shield and Sword" w 1968 roku. W tekście pierwszego wersetu poeta napisał, że Ojczyzna pochodzi ze zdjęć podstawowych, a także od prawdziwych przyjaciół, którzy mieszkają na sąsiednich dziedzińcach. Zakładał, że początki Ojczyzny są w pieśniach kołysanek, które kiedyś śpiewała nasza matka.

Kończąc esej "Ojczyzna", powinieneś podejrzeć. Ojczyzna dla każdego z nas jest zawarta w szerokiej gamie obrazów. Dla niektórych ojczyzna jest rodzimą krainą, która musi być chroniona przed wrogiem. Dla niektórych Ojczyzna to dom, w którym się urodził, który dziś potrzebuje jego opieki. Ale dla mnie, Ojczyzna zaczyna się od rodziny - z tymi ludźmi, którzy dali mi życie.