Jakie są metody amortyzacji

21.05.2019

Co to jest amortyzacja? Jest to przeniesienie udziału wartości aktywów na wytworzone przez nich produkty. W związku z tym konieczne staje się poznanie metod amortyzacji, które są dozwolone do użytku. W organizacjach eksperci wybierają najbardziej optymalne. Zapoznajmy się z najczęstszymi z nich bliżej. metody amortyzacji

Metody amortyzacji

Obecnie w Rosji środki trwałe można odpisać na różne sposoby: liniowe, malejące saldo, pod względem okresu użytkowania, proporcjonalnie do wielkości wytworzonych towarów, przyspieszonej amortyzacji. Wszystkie mają swoją własną charakterystykę i są wykorzystywane w przedsiębiorstwie w zależności od trybu użytkowania. Pierwszą metodę zaleca się stosować w tych organizacjach, w których życie zawodowe ogranicza fizyczne, a nie moralne zużycie. Druga metoda pozwala na zapisanie dużej ilości w pierwszych latach użytkowania. Amortyzacja w okresie użytkowania jest równoważna z poprzednią metodą, ale różni się tym, że odejmuje cały koszt. Obliczanie proporcjonalne do ilości pracy pozwala na dokonywanie odliczeń na podstawie liczby wyprodukowanych produktów. Metoda przyspieszonej amortyzacji stosowana jest przez przedsiębiorstwa zajmujące się wprowadzaniem osiągnięć naukowych i technologicznych, gdy produkt szybko staje się przestarzały.

Liniowa metoda amortyzacji

metoda liniowej amortyzacji

Ten wariant kalkulacji stosuje się do 70% wszystkich przedsiębiorstw, ponieważ jest bardzo prosty. Osobliwość polega na tym, że ilość aktywów amortyzowana jest corocznie w równych częściach. Aby je określić, należy podzielić początkowy koszt przez okres użytkowania. Na przykład firma kupiła komputer za 35 000 rubli. Czas pracy - 10 lat. Wtedy odpisany co roku udział będzie równy 35 000: 10 = 3.500 rubli. Jeśli upłynie termin, a samochód będzie działał, oznacza to, że firma zwróciła koszty, które zainwestowała w przejęcie.

Inne metody amortyzacji

Odpisy amortyzacyjne sposób zmniejszenia salda zależy od wartości rezydualnej składnika aktywów na początku roku i stawki amortyzacji. Jego obliczenia odnoszą się do okresu użytkowania obiektu. Najpierw należy znaleźć stawkę amortyzacji, która jest równa 100% prywatnej żywotności pomnożonej przez współczynnik przyspieszenia. Następnie określ iloczyn wyniku i wielkości wartości rezydualnej zasobu. Współczynnik przyspieszenia jest wskaźnikiem stosowanym w warunkach zwiększonego zużycia lub agresywnego środowiska. Na przykład firma kupiła narzędzie za 60 000 rubli., Żywotność wynosi 10 lat, współczynnik przyspieszenia wynosi 2. Stawka amortyzacyjna będzie wynosić 100%: 10 x 2 = 20%. Amortyzacja w pierwszym roku wyniesie 60 000 x 20% = 12 000 rubli. Wartość rezydualna 60 000 - 12 000 = 48 000 rubli. W drugim roku roczna amortyzacja wyniesie 48,000 x 20% = 9600 rubli. Wartość rezydualna będzie równa 48 000 - 9600 = 38 400 rubli. Na tej samej zasadzie obliczenia wykonywane są przez cały okres użytkowania. amortyzacja

Proporcjonalnie do wielkości produkcji

Amortyzację ustala się na podstawie stosunku wartości początkowej do wielkości wytworzonych towarów. Jest często stosowany w przedsiębiorstwach zajmujących się wydobyciem materiałów naturalnych. Na przykład skonfiskowano 500 000 ton rudy, dla których wymagane były środki trwałe w wysokości 750 000 rubli. Amortyzacja na jednostkę produkcji wyniesie 750 000: 500 000 = 1,5 rubla / tonę. Jeśli w ciągu roku planowane jest wyprodukowanie 10 000 ton, to zużycie będzie wynosić 10 000 x 1,5 = 15 000 rubli.

Metoda przyspieszona

Obliczanie potrąceń jest takie samo jak w metodzie jednolitej (liniowej). Różnica polega na tym, że ustalona stawka amortyzacji wzrasta maksymalnie do dwóch razy. Pozwala to na szybkie aktualizowanie aktywów przedsiębiorstwa, utrzymywanie ich na wysokim poziomie i obniżanie podatku dochodowego. Znając powyższe metody amortyzacji, ich cechy i cel, możesz wybrać najbardziej odpowiednią opcję dla swojego rodzaju działalności.