Co to jest biegun? Definicja

18.02.2019

W tym artykule zajmiemy się problemami interpretacji słowa "słup". Znaczenie tego terminu, w zasadzie całkiem sporo. W najszerszym znaczeniu oznaczają one pewne skrajne punkty lub granice. Biegun słowo jest używany w dyscyplinach naukowych - geografii, matematyki i astronomii.

Ogólna definicja

Co to jest biegun? Po pierwsze, jest to pewna granica lub skrajne oznaczenie czegoś. Po drugie, biegun jest odwrotny w sensie średnim. Na przykład w magnesie są dwa różne końce - plus i minus. Są jego biegunami.

W geografii

zimny słup

Z pewnością wielu słyszało, czym jest "zimny biegun". Nazwał punkt na powierzchni Ziemi, która zarejestrowała najniższą temperaturę. Oblicza się je średnio rocznie lub w absolutnych minimalnych warunkach.

Na przykład na półkuli północnej dwa takie bieguny. Jeden znajduje się w Jakucja, w obwodzie Wierchojańsk. Tutaj ustalono absolutne minimum, które wynosiło około -70 ° C. Nawiasem mówiąc, w lecie jest wręcz przeciwnie, bardzo gorąco. Drugi biegun znajduje się w Mount Logan w Kanadzie. Według danych, w 1991 roku odnotowano tutaj temperaturę -77,5 ° C. Jednak ze względu na to, że góra znajduje się na wysokości ponad sześciu tysięcy metrów, stwierdzenie to jest kontrowersyjne.

Konieczne jest również wspomnienie pojęcia "bieguna geograficznego" - punktu, w którym obraca się nasza planeta. Wyróżnia się południową i północną, które znajdują się w Arktyce i Antarktyce.

Nawiasem mówiąc, lokalizacja biegunów geograficznych i magnetycznych jest nieco inna. Od początku 17 wieku, północ jest na kompasie w pobliżu Arktyki w Kanadzie. W tym samym czasie punkt ten zmienia się nieznacznie każdego roku. W tym względzie igła kompasu pokazuje jedynie przybliżoną wartość znalezienia bieguna północnego.

W matematyce

Co to jest biegun w algebrze? Na przykład poloid jest źródłem współrzędnych w systemie stopni. Ten punkt jest biegunem, wzdłuż którego przechodzi promień. Jest również nazywany pochodzenie.

Również w matematyce stosuje się pojęcie "biegun funkcyjny", jako jeden z punktów w analityce. Jak to działa? Charakteryzuje się tym, że granica funkcji na danym biegunie jest równa nieskończoności.

W astronomii

co to jest biegun

Termin ten jest również używany w nauce o studiowaniu gwiazd i przestrzeni. W ten sposób punkt na pewnej sferze niebieskiej, czyli dowolny promień obiektu, wokół którego odbywa się pozorny ruch gwiazd, nazywany jest biegunem świata. Procesy te mają miejsce w związku z faktem, że Ziemia stale obraca się wokół własnej osi.

Na przykład biegun północny znajduje się w konstelacja Ursa Minor, z gwiazdą polarną widoczną gołym okiem. Południowa z kolei znajduje się w konstelacji, która nazywa się Octant. Obejmuje on 56 gwiazd i jest bardzo ciemny. Dlatego konstelację tę można zaobserwować tylko na półkuli południowej, w Rosji nie jest widoczna.

W kulturze

pojęcie

W dziedzinie sztuki możemy wymienić belgijskiego artystę, którego nazwisko brzmi Pierre Pole de Chatelet. Jest zwolennikiem szczególnego nurtu malarstwa - ekspresjonizmu. Jego najsłynniejszym dziełem jest flaga Walonii z wizerunkiem czerwonego koguta ze stopą uniesioną na żółtym tle.

W branży muzycznej istnieje również tytułowa grupa Polyus, założona w 1988 roku w St. Petersburgu.

Wniosek

Aby zrozumieć, czym jest biegun, należy wziąć pod uwagę kontekst, w którym to słowo jest używane. Na przykład w geografii mogą oznaczać najzimniejsze punkty Ziemi. W matematyce termin ten jest używany w złożonych równaniach analizy.

Oprócz tych opcji słowo to może być używane jako nazwa organizacji, przedsiębiorstwa. Np. Tak zwana rosyjska firma specjalizująca się w wydobyciu złota, zlokalizowana w Moskwie. Istnieje również instytut o tej samej nazwie, który uczestniczy w rozwoju w dziedzinie elektroniki kwantowej.