Co to jest zawór bezpieczeństwa?

06.04.2019

zawór bezpieczeństwa We współczesnym życiu człowiek wykorzystuje ogromną liczbę różnych urządzeń związanych z tworzeniem ciśnienia lub próżni. Należy zauważyć, że ich niewłaściwa obsługa może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, a nawet do obrażeń użytkownika. Dlatego każde podobne urządzenie ma zawór bezpieczeństwa ciśnieniowego.

Cel

Element ten ma na celu zapewnienie, że w przypadku nadciśnienia lub próżni powietrza w zbiorniku otworzyłby on kanał połączenia z otoczeniem. W tym samym czasie taki zawór bezpieczeństwa może po prostu doprowadzić urządzenie do normalnego trybu, lub może dokonać całkowitego wyłączenia z wyrównaniem ciśnienia w stosunku do tła atmosferycznego. W rzeczywistości takie urządzenie kontroluje poziom wyładowania atmosferycznego w określonym pojemniku.

ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa

Aplikacja

W chwili obecnej najprostszy zawór tego typu można zobaczyć w różnych urządzeniach kuchennych. Często jest instalowany w wielu szybkowarach i szybkowarach, a także w garnkach, które wywierają duży nacisk podczas gotowania. Poza tym prawie każda osoba widziała zawór bezpieczeństwa podgrzewacza wody. To od niego zwykle usuwa się kanalik, który jest instalowany w muszli klozetowej lub w zlewie. W takich urządzeniach obecność zaworu jest obowiązkowa, ponieważ zależy od niego nie tylko sprawność, ale i bezpieczeństwo. Również rozpatrywane elementy można znaleźć na różnych maszynach i jednostkach wszelkiego rodzaju. rodzaje produkcji. Jednocześnie są one wykonywane z większą dokładnością i są okresowo sprawdzane pod względem wydajności, ponieważ notatki są tworzone w specjalnym dzienniku, a odpowiednie znaczniki są zawieszane.

Zasada działania

Zawór bezpieczeństwa został zaprojektowany zgodnie z zasadą sprężyny drzwiowej. W niewielkim otworze na zbiorniku zainstalować nasadkę, która jest przymocowana specjalną sprężyną. Jednocześnie siła skoku jest obliczana w taki sposób, że po osiągnięciu określonej wartości ciśnienia, ściska i otwiera zawór, przez który wydostaje się nadmiar powietrza. W ten sposób wewnętrzny potencjał jest ustalany z atmosferą. Zawór bezpieczeństwa do instalacji próżniowych jest wykonany na tej samej zasadzie, tylko zainstalowany na odwrót. Jednocześnie, jako środek bezpieczeństwa, wszystkie takie instalacje są zwykle montowane na obu typach tego urządzenia.

zawór bezpieczeństwa nagrzewnicy wodnej

Środki ostrożności

Jedną z najważniejszych cech działania urządzeń o wysokim lub wyładowanym ciśnieniu jest temperatura. Faktem jest, że prawie wszystkie typy i rodzaje tego rodzaju urządzeń wykorzystują ciepło do swojej pracy, dlatego też temperatura wewnątrz może znacznie wzrosnąć. Dlatego aktywowany zawór bezpieczeństwa uwalnia do atmosfery nie tylko powietrze, ale w większości przypadków parę wodną. Może to prowadzić do oparzeń i innych nieprzyjemnych konsekwencji, dlatego podczas jego pracy zaleca się stosowanie mechanizmów ochronnych o innej zasadzie działania. Uderzającym przykładem może być wąż lub rura, która na jednym końcu jest zainstalowana przy otworze zaworu, a jej drugi koniec jest umieszczony w pojemniku na odpady lub w kanalizacji.