Czy rodzice i rodzice mogą być rodzicami chrzestnymi? Czy mąż i żona mogą być rodzicami chrzestnymi jednego dziecka, różnych dzieci z tej samej rodziny?

20.03.2019

Kiedy rodzi się długo wyczekiwane dziecko, zadaniem rodziców jest ostrożne wprowadzanie go na świat, chronienie go przed krzywdą, umieszczanie go na właściwej ścieżce. Ta ogromna odpowiedzialność spoczywa na prawosławnych rodzicach z niebiańskim patronem i rodzicami chrzestnymi. Po rytuale chrztu życie i los dziecka zostaje powierzone aspiracjom Pana i poleceniom rodziców chrzestnych.

czy można być boginią bogów i żoną

Jak wybrać chrzestnych

Chrzest jest sakramentem kościelnym, w którym to momencie określa się dalsze przeznaczenie ludzkiej duszy. Dzięki chrzest dziecka Rodzice chrzestni są określani. Jak wybrać rodziców chrzestnych ukochanego dziecka, któremu należy powierzyć taką odpowiedzialność, czy mąż i żona mogą być rodzicami chrzestnymi?

Ze względu na sprawiedliwość warto zauważyć, że w kościele istnieją pewne różnice w tej kwestii. Istnieje opinia, że ​​w naszych czasach para może zostać rodzicami chrzestnymi, a to jest przedmiotem dyskusji. Ale wątpliwości te są teoretyczne, a codzienne życie Kościoła praktycznie nie ma odzwierciedlenia. W interesie przyszłego dobrobytu rodziców chrzestnych i chrzestnych lepiej jest przestrzegać przy wyborze zatwierdzonego porządku rzeczy.

Rola rodziców chrzestnych w życiu chrześniaka

Według zasad kościelnych prawosławni parafianie mogą być odbiorcami obrzędu chrztu. W końcu rodzice chrzestni i matka powinni zostać duchowymi opiekunami dziecka na całe życie. Na przykład, czy twój znajomy mąż i żona będą godnymi rodzicami chrzestnymi dla twojego dziecka? Wszakże ich rola rozpoczyna się dopiero po chrzcie: muszą wprowadzić chrześniaka do kościoła, wprowadzić go w chrześcijańską cnotę i nauczać podstaw religii. Powinni być odpowiedzialni, szczerze wierzyć ludziom, ponieważ to ich modlitwy za chrześniaka w całym jego życiu są najważniejsze dla Pana. Wybór rodziców chrzestnych dziecka - odpowiedzialny krok. Najważniejszą rzeczą jest zdolność tych ludzi do bycia odpowiedzialnym za chrześniaka przed Bogiem, dbanie o jego rozwój duchowy i kierowanie go na właściwą ścieżkę. Kościół wierzy, że ojciec chrzestny musi wziąć na siebie wszystkie grzechy chrześniaka, który nie miał 16 lat.

czy rodzice chrzestni mogą być mężem i żoną jednego dziecka

Kto nie powinien wybierać rodziców chrzestnych

Wybierając odbiorców, rodzina dziecka jest zaintrygowana problemem, czy mąż i żona mogą być rodzicami chrzestnymi? Na przykład, znana para, bliska rodzinie chrześniaka w duchu iw kościele, najlepiej nadaje się do roli mentorów. Ich rodzina jest wzorem porozumienia, ich związek jest przesycony miłością i wzajemnym zrozumieniem. Ale czy możliwe jest bycie rodzicem chrzestnym tego męża i żony?

Czy rodzice chrzestni mogą być mężem i żoną jednego dziecka? Nie, zgodnie z prawem kościelnym jest to niedopuszczalne. Duchowe połączenie, jakie powstaje między odbiorcami podczas chrztu, prowadzi do bliskiego zjednoczenia duchowego, które jest wyższe niż jakiekolwiek inne, w tym miłość i małżeństwo. Niedopuszczalne jest, że para mogłaby zostać rodzicami chrzestnymi, zagroziłaby ona dalszemu istnieniu ich małżeństwa.

Jeśli mąż i żona są małżeństwem cywilnym

Wątpliwości co do tego, czy mąż i żona teść mogą się rozwieść, Kościół jednoznacznie decyduje negatywnie. Według zasad kościelnych rodzice chrzestni nie mogą być ani mężem z żoną, ani parą w przeddzień małżeństwa. Zwiastowanie ludziom prawosławnym konieczności zawierania małżeństwo kościelne, kościół w tym samym czasie rozważa ślub cywilny to znaczy zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego, legalne. Dlatego też wątpliwość, czy rodzice chrzestni, mąż i żona, którzy zatwierdzili rejestrację związku w urzędzie stanu cywilnego, mogą zostać rozstrzygnięci negatywną odpowiedzią.

czy mąż i żona mogą być rodzicami chrzestnymi dla dziecka

Pary, które są zaręczone, nie mogą stać się bożymi rodzicami, ponieważ są na progu małżeństwa, a także parami żyjącymi razem poza małżeństwem, ponieważ te związki są uważane za grzeszne.

Kto może zostać ojcem chrzestnym

Czy mąż i żona mogą być rodzicami chrzestnymi różnych dzieci? Tak, jest to całkowicie dopuszczalna opcja. Na przykład mąż stanie się ojcem chrzestnym syna bliskich, a żona stanie się matką chrzestną córki. Dziadkowie, ciotki i wujowie, starsze siostry i bracia również mogą zostać rodzicami chrzestnymi. Najważniejsze, że powinien to być godny prawosławny chrześcijanin, gotowy pomóc dziecku dorastać w wierze prawosławnej. Wybór ojca chrzestnego jest naprawdę odpowiedzialną decyzją, ponieważ został stworzony na całe życie. Boga nie można zmienić w przyszłości. Jeśli ojciec chrzestny natknie się na ścieżkę swego życia, zejdzie z prawego kierunku, to pasuje do chrześniaka, aby modlić się o niego.

Zasady obrzędu chrztu

Przed obrzędem przyszli rodzice chrzestni zostali przeszkoleni w kościele, zapoznajcie się z podstawowymi zasadami:

- przed sakramentem chrztu przestrzegają trzydniowego postu, spowiadają się i przyjmują komunię;

- pamiętaj o noszeniu tkaniny ortodoksyjnego krzyża;

- ubierać się do rytuału we właściwy sposób; kobiety noszą spódnicę poniżej kolan, pamiętaj, aby zakryć głowę; Nie używaj szminki;

- Rodzice chrzestni powinni znać i rozumieć znaczenie "Ojcze nasz" i "Symbol wiary", więc te modlitwy są wymawiane podczas ceremonii.

czy bóg i mąż mogą być chrzestnymi

Kontrowersyjne przypadki

W wyjątkowych przypadkach zdarza się, że rodzice nie mają innego wyboru dla rodziców chrzestnych, z wyjątkiem jednego małżeństwa. Wątpliwości co do tego, czy mąż i żona mogą być rodzicami chrzestnymi dla dziecka, są w tym przypadku bardziej niż istotne. Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami kościelnymi, wystarczy zdefiniować dziecko z tylko jednym ojcem chrzestnym, ale tej samej płci, to znaczy, że chłopiec wybiera ojca chrzestnego, a dziewczynka - matką chrzestną.

czy mąż i żona mogą być rodzicami chrzestnymi W każdym przypadku, gdy rodzice mają indywidualne pytania lub wątpliwości, czy mogą być bogobojcami i kobietami, powinny być omawiane z kapłanem podczas przygotowań do chrztu. Rzadko, ale mimo to zdarzają się przypadki, w których pytanie o to, czy rodzice chrzestni mogą być rodzicami chrzestnymi, za specjalnym zezwoleniem i ze względu na wyjątkowe okoliczności kościół podejmuje decyzję pozytywnie.