Ludzkie narządy wewnętrzne i ich układy

03.03.2019

Zasady budowy ciała

Funkcjonowanie dowolnego żywego organizmu występuje tylko dzięki dokładnej interakcji wszystkich komórek, tkanek, narządów i ich układów. ludzkie narządy wewnętrzne W przypadku wadliwego działania nawet jednej komórki, włączane są różne mechanizmy regulacji i kompensacji, wspierające prawidłowy metabolizm do momentu przywrócenia utraconego podłoża. Podobnie ludzkie narządy wewnętrzne są łączone w wyspecjalizowane systemy pod względem podobieństwa pochodzenia, struktury anatomicznej i histologicznej oraz wykonywanych funkcji. Jednak tak czy inaczej, celem wszystkich procesów zachodzących w ciele jest utrzymanie żywotności metabolizm z otoczeniem i hodowlą. Ogólny schemat lokalizacja ludzkich narządów wewnętrznych całkiem proste: wszystkie są zamknięte w naturalnych zagłębieniach i pojemnikach uformowanych za pomocą układu mięśniowo-szkieletowego i elementów pokrywających. Są to narządy głowy, szyi, klatki piersiowej i jamy brzusznej, w tym miednicy.

Spójność

Wszystkie one mają ścisłą, systematyczną interakcję ze sobą i czynniki obronne: gęsta otoczka tkanki łącznej, surowiczy lub przydankowy, mechanizmy komórkowe i odporność humoralna. Ponadto, narządy wewnętrzne osoby są kontrolowane przez centralny układ nerwowy i układy hormonalne dlatego mają obfite zaopatrzenie w krew i unerwienie. Każdy z nich ma dwa obowiązkowe składniki - jest to miąższ, w tym bezpośrednio działająca tkanka i zrąb, który zapewnia pożywienie komórkom. największy narząd wewnętrzny człowieka Uważa się, że największym narządem wewnętrznym człowieka jest wątroba, ponieważ ma największą masę (1,5-2 kg) i spełnia najważniejsze funkcje odtruwające w ciele. Jednak podobny do tego tytuł może być zasłużenie przeniesiony na skórę, o powierzchni około 1,5-2,5 metrów sześciennych. Po pierwsze, jest pierwszą barierą ochronną przed wprowadzeniem zakaźnych i mechanicznych uszkodzeń. Po drugie, bierze udział w termoregulacji, wydalaniu metabolitów i reakcjach immunologicznych, syntezie pewnych witamin i enzymów. Skóra, podobnie jak narządy wewnętrzne osoby, ma ściśle określoną funkcję - analizator, ponieważ jej struktura obejmuje receptory dla temperatury, ciśnienia, wibracji i wrażliwości dotykowej. Jest to również jedna z czterech "depot" krwi w organizmie, której utrata krwi powoduje mobilizację komórek. układ ludzkich narządów wewnętrznych

Mechanizmy interakcji systemów

W ten sposób narządy wewnętrzne osoby, ze względu na ich ścisłą specjalizację oraz kontrolowane funkcjonowanie i interakcje, zapewniają normalne funkcjonowanie całego organizmu jako integralnego zorganizowanego systemu, zachowując witalność i reprodukcję. Tak więc układ oddechowy transportuje tlen do tkanek, trawienie - wszystkie niezbędne substraty organiczne, pierwiastki śladowe i witaminy, a także usuwa produkty przemiany materii, układ krwionośny dostarcza je do wszystkich tkanek organizmu. A mechanizmy regulacji humoralnej i nerwowej kontrolują z kolei ich ciągłą pracę i przy najmniejszej awarii natychmiast aktywują czynniki ochronne i kompensacyjne.