Członkowie wniosku i ich funkcje

25.05.2019

Dlaczego musimy to wiedzieć

członkowie wniosku Wiele uczniów zastanawia się, dlaczego potrzebują tej zbędnej i niepotrzebnej informacji dotyczącej klasyfikacji części składowych zdania. Większość dorosłych, nawiasem mówiąc, również nie może odpowiedzieć na to pytanie. Członkowie wniosku są elementami składowymi naszej mowy, zarówno ustnej, jak i pisemnej. Aby kompetentnie składać oświadczenia, konieczne jest zrozumienie podstaw języka ojczystego. O nich i zostaną omówione w tym artykule.

Co to są członkowie zdania i ich główne typy?

Członkowie zdania nazywani są słowami lub frazami, które wyrażają strukturalne elementy zdania. Istnieją dwie główne grupy tych komponentów: główny i wtórny. Głównymi jednostkami semantycznymi są przedmiot i orzeczenie, i do wtórnej - okoliczności, definicji i dodatku. Każdy z tych elementów może zdarzyć się w jednym zdaniu nieograniczoną liczbę razy, ale jeśli jest ich zbyt wiele, wówczas instrukcja staje się przeciążona i zbyt trudna do zrozumienia.

Grupy głównych członków wniosku

jednolite zdanie Główni członkowie wniosku mają własne grupy, które zawierają pewne drobne elementy. Tak więc grupa tematyczna składa się z definicji. Definicje są zwykle wyrażane przez przymiotniki lub imiesłowy, które pozwalają wyjaśnić znaczenie rzeczownika, do którego się odnoszą, lub opisać niektóre jego cechy lub cechy. Relacja z predykatem ma pewną okoliczność i dodatek. Pierwszy z nich ujawnia czas, w którym akcja została popełniona, miejsce, sposób jej realizacji i tak dalej. Dodatek umożliwia również poznanie pewnych szczegółów wyjaśniających czasownik.

Jednorodność elementów wniosku

Elementy składowe pełnej wypowiedzi, które odpowiadają na to samo pytanie, należą do tego samego słowa i często są wyrażane przez to samo słowo. część mowy - są to homogeniczni członkowie wyroków. Przykłady takich stwierdzeń: dziewczynka zbiera różowe i żółte kwiaty; Artem może grać w siatkówkę i koszykówkę. W pierwszym zdaniu definicje są różowe i żółte, podczas gdy w drugim zdaniu dodatkami są siatkówka i koszykówka.

Funkcje interpunkcji

przykłady homogenicznych członków wyrażeń Zdania z jednorodnymi członkami zdania są trudniejsze do napisania niż pełne zdania bez nich. Powinieneś wiedzieć, w którym to przypadku konieczne jest umieszczenie przecinka między jednorodnymi elementami, i w których nie jest to konieczne. Jeśli dołączy do nich związek zawodowy, nie powinno być znaków interpunkcyjnych. Jeśli nie ma związków, należy umieścić przecinek. Konieczne jest jednak uwzględnienie niektórych niuansów.

Konsoliduj wiedzę

Tak więc, teraz już wiesz, którzy członkowie zdania są rozróżniani, rozumiesz grupy podmiotu i orzeczenia, a także odróżniasz od siebie rodzaje drugorzędnych jednostek semantycznych. Teraz możesz łatwo zorganizować znaki interpunkcyjne w złożonych zdaniach, jak również w celu zidentyfikowania jednorodnych członków, aby określić, które części mowy są wyrażane i jaką funkcję pełnią w każdej konkretnej wypowiedzi. To są członkowie zdania!