Czopki doodbytnicze: wskazania i przeciwwskazania

09.05.2019

Czopki doodbytnicze są specjalną postacią czopków wprowadzanych bezpośrednio do odbytu. Zawierają leki i bazę, zwierzę lub tłuszcz roślinny Stopy parafinowe są również szeroko stosowane. Czopki mają zdolność topienia się w temperaturze ciała, ale zachowują swój kształt w temperaturze pokojowej. Świece mają kształt torpedy z zaokrąglonym końcem.

Czopki doodbytnicze: zalety tej metody dostarczania leku do organizmu

jak wkładać świece doodbytniczo W odbytnica Poziom wchłaniania leku jest bardzo wysoki. W tym przypadku lek przechodzi przez cały przewód pokarmowy, a zwłaszcza przez żołądek. W końcu, jak wiadomo, w żołądku występuje znaczny procent zniszczenia leku z powodu zawartego w nim kwasu. W związku z tym doodbytnicze dostarczanie leku zwiększa procent koniecznych środków wprowadzanych do organizmu, w wyniku czego zwiększa się pozytywny efekt terapeutyczny.

Jak wkładać świece doodbytniczo

Przed użyciem czopki należy trzymać w lodówce przez kilka minut. Następnie zwolnij świecę z opakowania ochronnego i wejdź do odbytu, jednocześnie popychając pośladki dwoma palcami. Czopek powinien być umieszczony na dostatecznej głębokości, aby zapobiec ześlizgiwaniu się z niego.

Jak postawić świece prosto dzieciom

świece odbytowe

Wszystkie manipulacje są wykonywane w taki sam sposób, jak podczas instalacji osoby dorosłej. Tylko należy wziąć pod uwagę, że specjalne, małe rozmiary i dawki, czopki są przeznaczone dla dzieci.

Do jakich chorób używa się doodbytniczych czopków?

Czopki są przepisywane na różne choroby wymagające użycia preparatów tabletkowych. Całkowicie zastępują leki w postaci stałej. Skutecznie dostarczaj leki do krwi i natychmiast zacznij działać. Bardzo dobre mają miejscowy wpływ na odbytnicę, na przykład w leczeniu hemoroidów. Również szeroko stosowany w leczeniu niektórych chorób u kobiet w ciąży.

Przeciwwskazania

  • jak postawić świece w sposób realny Indywidualna nietolerancja składników składających się na czopki doodbytnicze.
  • Nieodpowiednia do wieku dawka leku.
  • Wiek dziecka do 3 miesięcy.
  • Specjalne choroby, w których nie można wprowadzić świecy do odbytu.
  • Wysokie krwawienie z przewodu pokarmowego, rozproszona biegunka.
  • Choroby neurologiczne i psychiczne, gdy pacjent nie może samodzielnie wejść do czopka w domu.

Możliwe działania niepożądane

Niektóre leki drażnią błonę śluzową odbytnicy, a ich nadużywanie może prowadzić do powstawania ran. Jednoczesne stosowanie leków opartych na identycznej substancji czynnej musi prowadzić do przedawkowania i działań niepożądanych. W tym przypadku objawy będą dokładnie odpowiadały zwiększonym dawkom tego leku. Niezbędne jest eliminowanie niepożądanych objawów tylko pod nadzorem lekarza i zgodnie z indywidualnymi zaleceniami.