Problem prawdy w filozofii w rozumieniu naukowców z różnych epok

07.03.2020

Od wieków filozofowie z różnych krajów próbują zrozumieć, czym jest prawda. Nawet w starożytnej Grecji naukowcy zastanawiali się nad tym pytaniem, pisali głębokie rozprawy w celu przekazania swojej wiedzy wyznawcom. W różnych epokach były również różne opinie filozofów na temat tego, co jest uważane za prawdziwe, a co fałszywe.

problem prawdy w filozofii Klasyczna filozoficzna koncepcja prawdy

Problem prawdy w filozofii naukowcy interesowali się starożytnością, wtedy narodziła się klasyczna teoria. Na przykład, Platon został poproszony o rozważenie prawdziwego stwierdzenia, które najdokładniej opisuje rzecz i odpowiada rzeczywistości. Jeśli coś jej nie odpowiada, to jest uważane za kłamstwo. Arystoteles sugerował, że prawda o poznaniu przedmiotu rzeczywistości powinna być uważana za prawdę. Klasyczna teoria dominowała przez dość długi czas, ponieważ uważała, że ​​jest ona potwierdzona przez myśl, może być prawdą. Mówiąc nieco inaczej, właściwe myśli powinny być odpowiednie.

Opinie filozofów różnych czasów

Problem prawdy w filozofii i nauce był rozważany przez różnych naukowców. Tak więc Hegel próbował ujawnić prawdziwość sądów od strony duchowej, wierząc, że może się pojawić tylko wtedy, gdy umysł zgadza się z samym sobą. Kartezjusz uważał, że prawidłowe stwierdzenia powinny być jasne i zrozumiałe. Berkeley, Avenarius, Mach wierzyli, że prawda - tak było postrzegane przez dużą liczbę ludzi.

problemy prawdy w filozofii Podstawowe formy prawdy

Biorąc pod uwagę problemy prawdy w filozofii, należy przydzielić jej cztery podstawowe formy: zwyczajną, artystyczną, naukową i moralną. Jeśli spojrzysz na szerzej, pojawi się o wiele więcej form, ponieważ jest ich tyle, ile jest rodzajów zawodów. Prawda naukowa jest najbardziej widoczna wśród nich, ponieważ ma najbardziej specyficzne cechy. Ma uporządkowaną wiedzę, jest systematyczna i rozsądna.

problem prawdy w filozofii i nauce Względna prawda

Problem prawdy w filozofii, rozważany przez filozofów różnych epok, pozwala zrozumieć, że wszystkie prawdziwe stwierdzenia są względne. Są jak kroki, aby wspiąć się na absolutną prawdę. Ludzkość przechodzi pewien okres i staje się o krok bliżej prawdy. Prawdziwe stwierdzenia mogą być jednym, ponieważ ich wiedza nie zależy od osoby, ale jednocześnie są względne, ponieważ nie zapewniają pełnej wiedzy na temat przedmiot badań. Problem prawdy w filozofii pozwala nam zrozumieć, że dotarcie do absolutnej prawdy nie jest tak łatwe, trzeba przejść przez kłamstwa i urojenia. Kłamstwo jest umyślnym wypaczeniem prawdziwej informacji z najemniczym końcem. Błędne przekonanie - jest to fałszywe stwierdzenie, które pojawiło się z powodu ograniczonej wiedzy.

Absolutna prawda

Problem prawdy w filozofii zostanie rozwiązany tylko wtedy, gdy odkryta zostanie wiedza absolutna. Jeśli przeanalizujemy całą historię ludzkości, okaże się, że nie ma nic doskonałego i poprawnego. Ograniczona wiedza i praktyka w każdej z epok historycznych stworzyła własną prawdę, która przez pewien czas uznawana była za poprawną. Na przykład, alchemicy przez długi czas wierzyli w istnienie kamienia filozoficznego, naukowcy uważali atom za niepodzielny. Nowa wiedza pozwoliła obalić fałszywe twierdzenia.