Struktura klatki piersiowej człowieka, cechy strukturalne według wieku i cech płciowych

09.06.2019

Struktura ludzkiej klatki piersiowej wynika z jej głównej funkcji - ochrony przed uszkodzeniem ważnych narządów i tętnic. Ramy ochronne mają kilka elementów: żebra, kręgi piersiowe, mostek, stawy, aparat więzadłowy, mięśnie i przepona. Klatka piersiowa Ma kształt nieregularnego ściętego stożka, ponieważ jest spłaszczony w pozycji przednio-tylnej, co wynika z pozycji wyprostowanej osoby. struktura klatki piersiowej człowieka

Podstawa boków klatki piersiowej

Przód szkieletu tworzy mostek i stawy mocujące końce żeber do niego, a także mięśnie piersiowe, więzadła i przepona. Powstała ściana tylna kręgi piersiowe (w ilości 12 sztuk) i tylny koniec żeber, przymocowany do kręgów piersiowych.

Ściany boczne (przyśrodkowe i boczne) są reprezentowane bezpośrednio przez żebra. Z istniejącymi więzadłami i mięśniami, zapewniając dodatkową sztywność i elastyczność naturalnej ramy ciała. Na strukturę ludzkiej klatki piersiowej duży wpływ miały procesy ewolucyjne, w szczególności pionowe chodzenie. W konsekwencji kształt ramy jest spłaszczony.

Rodzaje komórek klatki piersiowej

W zależności od formy są:

  • Normosteniczna skrzynia - ma kształt ściętego stożka, łagodnego dolnego i podobojczykowego dołu.
  • Hypersthenic - dobrze rozwinięta muskulatura klatki piersiowej, w kształcie zbliżonym do cylindra, czyli średnica przednio-tylnego i bocznego położenia są prawie takie same.
  • Asteniczny - ma bardzo małą średnicę i wydłużony kształt, obrzęk obojczyka, nad- i podusłowiański.

anatomiczna struktura ludzkiej klatki piersiowej

Struktura klatki piersiowej człowieka w procesach patologicznych może ulegać zmianom w jej kształcie. Wpływają na to niektóre choroby lub traumy. Głównym powodem zmiany kształtu klatki piersiowej są patologiczne procesy deformacji kręgosłupa.

Deformacja klatki piersiowej Wpływa negatywnie na funkcjonowanie narządów wewnętrznych i może powodować ich deformacje i zaburzenia rytmu pracy.

Cechy krawędzi w ramce ochronnej

Najsilniejsze i największe żebra znajdują się w górnej części klatki piersiowej, ich liczba to siedem. Są połączone z mostkiem stawami kostnymi. Następne trzy żebra mają przywiązanie chrząstki, a ostatnie dwa nie łączą się z mostkiem, ale łączą się tylko z ciałem dwóch ostatnich kręgów piersiowych, dlatego nazywane są pływającymi żebrami.

ludzka budowa narządów wewnętrznych klatki piersiowej

Struktura ludzkiej klatki piersiowej u noworodków ma pewne różnice, ponieważ tkanka kostna nie są w pełni uformowane, a naturalny szkielet reprezentowany jest przez tkankę chrzęstną, która ulega skurczowi wraz z wiekiem.

Objętość szkieletu zwiększa się wraz z wiekiem dziecka, dlatego konieczne jest regularne monitorowanie stanu postawy i kręgosłupa, co zapobiegnie deformacji klatki piersiowej, a tym samym zapobiegnie patologiom w pracy narządów wewnętrznych, takich jak serce, płuca, wątroba i przełyk.

Ruch ramy

Pomimo faktu, że szkielet kości nie ma możliwości ruchu, klatka piersiowa podlega pewnym ruchom. Nieznaczne ruchy są wykonywane z powodu oddychania, objętość klatki piersiowej wzrasta przy wdychaniu i zmniejsza się przy wydechu z powodu ruchliwości i elastyczności chrząstek stawowych żeber z kręgami i mostkiem.

Podczas oddychania zmienia się nie tylko całkowita objętość klatki piersiowej, ale także przestrzenie międzyżebrowe, które zwiększają wdech i zawężają wydech. Takie procesy zapewniają anatomiczną strukturę ludzkiej klatki piersiowej.

Zmiany wieku

U noworodków kształt klatki piersiowej jest mniej spłaszczony, tzn. Średnice strzałkowe i czołowe są prawie takie same. Umiejscowienie końcówek i głów żeber występuje na tym samym poziomie, ale wraz z wiekiem, gdy niemowlę zaczyna oddychać, zmienia się pozycja mostka. Jego górny margines schodzi do poziomu 3-4 kręgu piersiowego. zdjęcie ludzkiej klatki piersiowej

Starsi ludzie częściej cierpią na problemy z układem oddechowym z powodu zmniejszenia amplitudy ruchów klatki piersiowej. Jest to spowodowane spadkiem elastyczności związków chrzęstnych, co zmienia strukturę klatki piersiowej. osoba Narządy wewnętrzne również zdeformowane i nie mogą w pełni funkcjonować.

Funkcje w klatce piersiowej

Różnice w formie klatki piersiowej wynikają również z cech płciowych. Różnice zależą od osobliwości oddychania - u mężczyzn oddychanie odbywa się za pomocą przepony i brzucha, a u kobiet - w klatce piersiowej. Wizualnie, strukturę ludzkiej klatki piersiowej można rozpatrywać bardziej szczegółowo. Męskie i żeńskie wzorce szkieletu wskazują na obecność różnic w zależności od cech płciowych. diagram struktury ludzkiego klatki piersiowej

Ponieważ mężczyźni mają większą ramę, ich żebra wyróżniają się ostrym łukiem, ale praktycznie nie ma spiralnych loków na żebrach. Natomiast kobiety różnią się obecnością wyraźnego spiralnego skręcenia bocznych części klatki piersiowej (żeber), dlatego przepona kobiet jest mniej zaangażowana w proces oddychania, a duże obciążenie spada na klatkę piersiową, to znaczy oddychanie klatki piersiowej jest dominujące.

Struktura ludzkiej klatki piersiowej, której zdjęcie przedstawiono powyżej, wskazuje na oczywiste różnice w szkielecie mężczyzn i kobiet.