Zrozumienie rządów prawa w kontekście jego głównych gałęzi

14.05.2019

Każdy prawnik wie, że zgodnie z całą swoją wiedzą, normy prawne są dość skomplikowaną instytucją, której badanie pozwala na skuteczniejsze jej stosowanie w codziennej praktyce. A ponieważ główną wartością w rozumieniu tego zjawiska jest idea rządów prawa w kontekście jego głównych gałęzi. praworządność

Podstawowa charakterystyka

Normy prawa w rozumieniu współczesnych uczonych stanowią szczególną podstawę, na której opiera się cały system prawny jednego kraju, a także zasady interakcji między państwami. Nie trzeba dodawać, że takie podstawowe zasady muszą być po prostu dokładnie przemyślane zarówno pod względem struktury, jak i treści? Struktura jest określona przez prawodawcę lub praktykę, ale treść jest tylko branżą, dla której norma jest opracowywana (lub została utworzona). Innymi słowy, dla treści rządów prawa, relacje między ludźmi i ich organizacjami mają ogromne znaczenie. A te drugie z kolei stanowią główną gałęzie prawa zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie relacji między krajami i ich stowarzyszeniami. prawo podatkowe

Struktura rządów prawa, w zależności od branży

Klasycznym modelem budowania rozważanego zjawiska jest "hipoteza - usposobienie - sankcja". Nawiasem mówiąc, właśnie ta struktura jest najbardziej charakterystyczna dla klasycznych gałęzi prawa publicznego: karnego lub administracyjnego. A zasady prawa podatkowego, szczególnie w zakresie kar za przestępstwa podatkowe, różnią się w podobnym modelu. Jednak w tym elemencie strukturalnym systemy prawne wszystko nie jest takie jasne. Tak więc, w cywilnym kierunku prawa, norma może być tylko połączeniem hipotezy i usposobienia. I w samym sercu całego systemu prawnego - prawa konstytucyjnego - dla funkcjonowania wystarczy mieć dyspozycję. Ponadto dość często występuje wielość hipotez, sankcji lub dyspozycji. Struktura podstawowej zasady funkcjonowania państwa i innych podmiotów w nim zawartych jest tak różnorodna, jak relacje, które kształtują się w społeczeństwie. I dlatego wyróżniają idealną strukturę (próbkę) i prawdziwą. Oba gatunki mogą współistnieć w prawodawstwie i być skutecznie stosowane. przykład rządów prawa

Case study

Aby zrozumieć samą strukturę, należy przestudiować przykład rządów prawa odzwierciedlony w dwóch głównych gałęziach.

Prawo karne

W takim przypadku dowolny artykuł z części specjalnej można uznać za klasyczny. Doskonałą opcję można uznać za stawkę kary za pozbawienie życia. Jego analiza strukturalna przedstawia się następująco: hipoteza to "morderstwo, ...", usposobienie jest "karane", sankcja "na okres 5-16 lat". W tym przypadku wyraźnie widać idealną strukturę. normy prawne.

Prawo cywilne

W tej branży "hipoteza - dyspozycja" o podwójnej strukturze jest dość powszechna. Przykładem jest wyznaczanie terminów. Tak więc w tym przypadku hipoteza sztuki. 192, część 4 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej jest następująca: "okres liczony w tygodniach". Dyspozycja - "wygasa w odpowiednim dniu ostatniego tygodnia". Dzięki to jest sankcja brakuje. A zrozumienie takich niuansów jest względne struktury praworządności pozwala nie tylko odnieść tę ostatnią do konkretnej branży, ale także skutecznie ją wykorzystać w codziennej praktyce.