Jakie są proporcje zaprawy do fundacji?

25.02.2019

Beton można uznać za najbardziej powszechny i ​​poszukiwany materiał w nowoczesnym budownictwie. Jego właściwości wytrzymałościowe w dużym stopniu zależą od proporcji i charakterystyki użytych składników.

Dlaczego potrzebne są proporcje

podstawowe proporcje zaprawy

Proporcje mieszanek i ich skład zależą od zakresu. Beton jest najczęściej wykorzystywany przy budowie fundamentów budynków dla różnych celów. W rezultacie możliwe jest uzyskanie monolitycznych fundamentów, które mogą być proste lub wzmocnione. Ta druga opcja jest również znana jako konstrukcja żelbetowa.

Proporcje betonu różnych marek

skład proporcji zaprawy bazowej

Jeśli interesuje Cię pytanie o to, jakie są proporcje zaprawy do bazy, ważne jest, aby pamiętać, że po procesie gotowania można uzyskać inną markę mieszanki, będzie to zależało od stosunku składników. Jeżeli w trakcie pracy stosowana jest marka M400 cementu, wówczas rozwiązanie pod oznaczeniem M100 można uzyskać poprzez połączenie cementu, piasku i kruszywa w następujących proporcjach: 1: 4.6: 7. Jeśli zużyjesz 10 litrów cementu, otrzymasz 78 litrów gotowego betonu. Do tej samej ilości cementu użyj 41 litrów piasku i 61 litrów gruzu. Proporcje zaprawy do zmiany fundamentu, jeśli istnieje potrzeba przygotowania kompozycji marki M150. Składniki należy stosować w stosunku 1: 3,5: 5,7. Dotyczy to składników wymienionych powyżej w tej samej kolejności. Po zakończeniu mieszania 10 litrów cementu będzie można uzyskać 64 litrów zaprawy. W tym przypadku piasek i żwir należy pobierać odpowiednio w ilości 32 i 50 litrów. Proporcje rozwiązania dla fundamentu są reprezentowane przez liczby 1: 2.8: 4.8. Ten stosunek jest prawdziwy dla marki M200. Z tej samej objętości cementu będzie można uzyskać 54 litrów gotowego roztworu.

Wartość dla wyższych ocen

proporcje zaprawy cementowej dla fundamentu

Marka M250 jest otrzymywana, jeśli składniki miesza się w tej samej kolejności ze współczynnikiem 1: 2,1: 3,9. Proporcje zaprawy do zmiany fundamentu, jeśli istnieje potrzeba uzyskania marki Beton M300. W takim przypadku składniki należy wymieszać w następujących objętościach 1: 1,9: 3,7. Dla marki M400 należy użyć następujących proporcji: 1: 1.2: 2.7. M450 otrzymuje się przez przygotowanie materiałów w stosunku 1: 1,1: 2,5.

Proporcje proporcjonalne

jak przygotować rozwiązanie dla proporcji fundamentów

Jeśli zdecydujesz się na wzmocnienie bazy, wówczas będzie ona miała bardziej imponujący opór przed niszczycielskim i agresywnym działaniem wody. Między innymi taki fundament doskonale poddaje się dużym obciążeniom poprzecznym i pionowym. Ważne jest ścisłe obserwowanie stosunku cementu, piasku i wody. W roli wypełniacza są piasek i żwir. Podczas gdy cement jest spoiwem. Materiał ten jest odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich pustek, które powstają pomiędzy elementami gruzu i piasku. Jednak musisz dokładnie obliczyć przed gotowaniem proporcja roztworu cementowego dla fundacji. W końcu, jeśli powstanie więcej pustek, zużycie składnika cementowego będzie bardziej imponujące. Można się tego pozbyć, stosując żwir, który ma różne ułamki. Po wylaniu fundamentu należy go pozostawić na pewien czas, podczas którego kompozycja dojrzeje, uzyskując swoją wytrzymałość. W pierwszym tygodniu procesy te występują najintensywniej. Ale pełne utwardzenie nastąpi za około 30 dni.

Skład roztworu w proporcjach

Moździerz fundamentalny rozwiązanie "zrób to sam"

Jakość zastosowanego kruszywa ma znaczący wpływ na wytrzymałość ostatecznej struktury. Ważne jest, aby wybrać materiały, które mają różne rozmiary ziaren. Piasek działa jak drobny agregat. Wymiary jego cząstek mogą wahać się od 1,2 do 3,5 mm.

Konieczne jest stosowanie piasku, który wcześniej przeszedł etap czyszczenia z różnych zanieczyszczeń, przez rodzaj gliny, a także szlamu.

Zanim przygotujesz rozwiązanie dla fundamentu, którego proporcje możesz wybrać, biorąc pod uwagę powyższe zalecenia, powinieneś wziąć pod uwagę, że zanieczyszczenia nadal mogą być zawarte w piasku, ale ich objętość nie powinna przekraczać 5%. Jeśli chodzi o kruszywa gruboziarniste, w ich roli pojawia się zgnieciony kamień lub żwir. Ziarno tych materiałów może wynosić od 5 do 80 milimetrów. Jeśli musisz popracować nad betonem, który utworzy fundament dość masywnej konstrukcji, dopuszczalne jest użycie kamienia łamanego, którego wielkość ziarna sięga 150 milimetrów. Ważne jest, aby używać czystej wody, która wśród składników nie zawiera szkodliwych zanieczyszczeń. Wymóg ten wynika z faktu, że składniki te mogą niekorzystnie wpływać na twardnienie i utwardzanie betonu. Po przestudiowaniu składu zaprawy do fundamentu, której proporcje zostały wymienione powyżej, należy przystąpić do wyboru cementu. Najczęstsze odmiany tego materiału to cement portlandzki, cement portlandzki żużlowy i mieszanki, które szybko zestalają się po wylaniu betonu. Ważne jest, aby podkreślić cement portlandzki, który nazywa się pucolan. Każda odmiana musi być przygotowana przy użyciu różnych gatunków od 200 do 400. Zwiększenie stopnia cementu zwiększa wytrzymałość podłoża. Kapitan powinien mieć świadomość, że gatunek cementu będzie 2 razy wyższy niż gatunek końcowego betonu. Dlatego przy przygotowywaniu zaprawy do fundamentu proporcje (budowane własnymi rękami lub przez profesjonalistów - to nie ma znaczenia) powinny być respektowane. Można je wybrać na podstawie powyższych danych. Jako najbardziej odpowiedni stosunek dla betonu można wybrać związek cementu, piasku i gruzu w proporcji 1: 3: 5. Oznacza to, że na każde 10 kilogramów cementu trzeba będzie dodać 50 kg kruszywa w postaci tłucznia, a także 30 kg piasku.

Jaki jest stosunek wody do cementu

przygotowanie zaprawy do proporcji fundamentów

Stosunek woda-cement, który przyjmuje zawartość objętości wody i cementu w końcowym materiale, wskazuje, ile płynu potrzeba do wykonania pracy. Tak więc, używając cementu tej samej marki i dodając do niego inną ilość wody, można uzyskać beton, który będzie miał różne marki.

Stosunek woda / cement

jakie proporcje zaprawy do fundacji

Przygotowanie zaprawy do fundamentu, której proporcje będą znane mistrzowi po przeczytaniu artykułu, może być wykonane przy różnym stosunku wody do cementu. W rezultacie możesz uzyskać różne marki betonu. Dlatego, aby móc przygotować betonową markę M100, należy użyć cementu marki M300, a stosunek wody do cementu będzie równy 0,75. Korzystanie z cementu M400, będzie w stanie uzyskać beton M100, jeżeli wymieniony parametr wynosi 0,85. Wykorzystując cementową markę M500, a także stosunek wody do cementu na poziomie 0,71, mistrz będzie mógł uzyskać beton M200.

Wykorzystanie proporcji w praktyce

Nie wystarczy znać składu moździerza na fundament, którego proporcje rozważaliśmy powyżej. W końcu ważne jest nie tylko przestrzeganie zasad zalecanej ilości materiałów, ale także śledzenie technologii wytwarzania betonu. Możesz użyć metalowego pojemnika, drewnianego pudełka lub betoniarki.

Na początkowym etapie należy połączyć wszystkie suche komponenty, w tym żwir, piasek i cement. Po tym możesz zacząć dodawać wodę, ciągle mieszając roztwór. Przygotowany beton należy przepracować w ciągu 2 godzin po podłączeniu wszystkich elementów. Wynika to z faktu, że właśnie tym razem beton zaczyna się układać. Konieczne jest nie tylko poznanie proporcji zaprawy do fundamentu, ale także zapoznanie się z technologią odlewania. Ważne jest, aby pozbyć się roztworu powietrza za pomocą głęboki wibrator.

Wniosek

Domowy rzemieślnik powinien zdawać sobie sprawę, że beton oznaczony jako M200 powinien być użyty do wypełnienia monolitycznej podstawy. Dopuszczalne jest stosowanie wyższych ocen. Oznacza to, że podczas mieszania mieszaniny konieczne jest użycie cementu oznaczonego jako M300 lub M400. Odlewanie jest zalecane podczas ciepłego sezonu. Jeżeli zachodzi potrzeba wykonywania pomiarów w temperaturach poniżej zera, można zastosować plastyfikatory. Ale praca w takich warunkach, jak wiadomo, jest trudna. Musimy sztucznie ogrzewać wodę, co eliminuje zamarzanie mieszaniny. Dlatego najlepiej zaplanować pracę na długo przed rozpoczęciem procesu, ponieważ może to wpłynąć na jakość konstrukcji.