Struktura atomowa: złożone cechy

10.03.2019

Samo imię "atom" oznaczało niepodzielność. Okazało się jednak, że wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane niż pierwotna teoria Demokryta, horyzonty nauki znacznie się rozszerzyły i jesteśmy zmuszeni użyć pojęcia "struktury atomu". Ta jednostka substancji jest badana na poziomie szkoły średniej, chociaż podstawowe pojęcia są już podane w najmłodszym. A jednak niektórzy ludzie nie pamiętają szczegółów tematu "struktura atomowa".

Rdzeń jest jak piłka na boisku piłkarskim

Najważniejszą rzeczą, jaką można sobie wyobrazić, gdy wyobrażamy sobie atom, są proporcje liniowe wymiarów części składowych. Jądro jest tysiące razy mniejsze w liniowych wymiarach orbity najodleglejszych elektronów. Niemniej jednak stanowi on ponad 99% masy całego atomu. struktura węgla Elektrony "ważą" bardzo niewiele. Struktura jądra atomu jest znacznie bardziej złożona niż struktura atomu. Cząsteczki środka atomu nazywane są nukleonami (protonami i neutronami). Co ciekawe, suma masy tych cząstek ... jest mniejsza niż masa rzeczywiście istniejących całych jąder. A co się stało z "ciężarem"? W energię oddziaływań jądrowych!

Rozstanie jest problematyczne

Nie jest tak łatwo zmusić jądro do "uwolnienia" nukleonu - konieczne będzie przerwanie wiązania z wprowadzeniem energii do układu, która jest ilościowo równa energii wiążącej. To on trzyma razem najważniejsze komponenty. Ogólnie rzecz biorąc, nowoczesna teoria struktury materii implikuje całe "zoo" cząstek elementarnych, które stanowią ogromną liczbę składników dla atomów połączonych w sposób złożony.

Na poziomie

struktura atomowa

Orbita elektronowa jest bardzo konwencjonalną koncepcją, chociaż mówi się o niej, kiedy opisuje się strukturę atomu. Nie można określić, w którym punkcie elektron będzie w danym momencie. Dlatego bardziej logiczne jest, aby orbita była reprezentowana jako rodzaj chmury. Jednak pojęcia poziomów elektronów są aktywnie wykorzystywane w chemii i fizyce cząstek elementarnych. Te ostatnie nie są równe pod względem energii. Niektóre z nich, ze względu na ich potencjał energetyczny, są bliższe zewnętrznej stronie atomu, inne są bliżej jądra. Mogą przechodzić z poziomu na poziom, ale powoduje to zmiany energii w atomie.

Nie czekaj!

Nawet najbardziej złożone z prostych cząstek, czyli protonów, są bardzo fundamentalne. Są to długo istniejące obiekty mikroświata. Jak długo trzeba czekać na rozpad protonów? Żyje bardzo długo, znacznie więcej niż dziesięć w trzydziestym drugim stopniu. A jednak teoretycznie można "złapać chwilę", ponieważ na Ziemi jest tak wiele protonów. Istnieją laboratoria badające strukturę atomu, które postawiły sobie za cel naprawienie rozpadu protonu. Jeśli za dziesięć lat nie zostanie znaleziony ani jeden, wówczas teoretycznie obliczona liczba życia tej cząstki będzie musiała zostać zwiększona.

struktura jądra atomowego

Podstawa życia

Atom węgla jest podstawowy dla fizyków - w istocie jego dwunasta część stała się jednostką masy atomowej. Struktura węgla dość normalne. Jądro zawierające sześć protonów i średnio sześć neutronów. I ta sama liczba elektronów na orbitach, dwie - na zewnątrz, cztery - w środku. Taka liczba wakatów i "mieszkańców" sprawia, że ​​atom węgla jest podstawą życia, ponieważ jest zdolny do tworzenia ogromnej liczby wiązań o różnej złożoności. Wszystkie materia organiczna zawierają ten rodzaj atomów. Zakłada się założenia dotyczące możliwości życia opartego na krzemie podobnym do niego, ale hipotezy nie zostały jeszcze potwierdzone.