Środki wyrazu - dekoracja językowa

10.03.2019

Środki ekspresji jako sposób przekazywania informacji

ekspresyjność

Nasze życie składa się z komunikacji i informacji, a zatem słów. Słowa tworzą zdania. A te z kolei - tekst. Ale jak rzadko myślimy o tym, co sprawia, że ​​nasz język jest piękny i łatwy do zrozumienia! Środki wyrazu pomagają uczynić naszą mowę melodyczną i interesującą. Ciekawe, że w rzeczywistości takie metody są odejściem od normy językowe. Ale naukowo udowodniono, że wszelkie informacje pozbawione takich "dekoracji" (są również nazywane liczbami retorycznymi) są postrzegane gorzej. Liczby te są również wykorzystywane do przyciągnięcia uwagi czytelnika lub słuchacza do czegoś ważnego. Niestety, bez użycia co najmniej niektórych środków wyrazu takiego efektu jest trudniej osiągnąć. Słowo "język zwykły" jest nazywane "skamieniałym", a jego cel definiowany jest jako "rozpoznawanie rzeczy", figury retoryczne służą również do ożywienia języka i mają bardziej na celu "poczucie rzeczy".

Figury retoryczne w naszym życiu

Co ciekawe, w zwykłym życiu środki ekspresji już dawno wypełniły naszą mowę, ale nie zauważamy ich obecności. Zwroty takie jak "więzi małżeńskie", "czas przemija", są w rzeczywistości najsilniejszymi retorycznymi postaciami, które podkreślają znaczenie wyrażeń. Niestety, takiego zjawiska nie można nazwać pozytywnym, ponieważ w tym przypadku metody ekspresji tracą swój cel, nie uderzają w ucho, przez co niewiele pomagają przyciągnąć uwagę. Najczęściej przestają odgrywać rolę jasnej plamki w mowie i tekście idiomów. Dlatego niezwykle ważne jest dla rozwoju języka tworzenie nowych form środków wyrazowych.

porównania w literaturze

Klasyfikacja

Praktycznie każde zjawisko językowe lub literackie ma swoją własną klasyfikację. Środki wyrazu nie są wyjątkiem. Istnieje kilka rodzajów liczb retorycznych. Wszystkie służą do dekoracji tekstu, ale każdy z nich jest powiązany z jego specyficzną cechą: stylistyczną, syntaktyczną, morfologiczną. Krótko opisz najpopularniejsze gatunki. Stylistyczne środki wyrazu to takie, które pozwalają wybrać najbardziej odpowiednie słowo z serii synonimów. Synonimy odgrywają ważną rolę w wzbogacaniu języka. Szlaki są sercem tekst artystyczny umożliwia śledzenie nieoczekiwanych połączeń. Mówiąc najprościej, ścieżki to słowa i wyrażenia używane w przenośni. Porównania w literaturze są również ścieżkami. Nie sposób przecenić ich znaczenia dla dekoracji mowy. Pomagają spojrzeć na zjawisko lub rzecz w zupełnie nieoczekiwanym świetle, aby lepiej zrozumieć, co autor chce powiedzieć ("I musisz odpowiednio i dokładnie ocenić to, jakbyś miał olśnić się pierwszą miłością"). Przesady w literaturze (zwane także hiperbolą) również odgrywają ważną rolę. Służy podkreślaniu tego, co zostało powiedziane, aby przekazać coś ważnego dla czytelnika ("tak liczne jak piasek na brzegu morza").

przesada w literaturze

Cel: wzbogacenie języka

Jak widać, używamy środków wyrazu wszędzie, czasem nawet go nie zauważając. Celem pisarzy i poetów jest stworzenie nowych form retorycznych postaci zdolnych do przekazywania informacji słuchaczowi lub czytelnikowi w nowy sposób.