Projekty w przedszkolu: co to jest?

19.05.2019

Projekty w przedszkolu to metoda integracyjna, w której wykorzystuje się różne techniki metodyczne, pozwalające na gruntowne opanowanie proponowanego tematu. Integracja to połączenie podstaw metody nauczania które organicznie się uzupełniają i zwiększają efektywność procesu.

projekty w przedszkolu Cechy wieku przedszkolnego

Wiek przedszkolny jest najbardziej płodnym okresem nauki. Dzieci absorbują wiedzę o świecie jak gąbka. W tym wieku wszystko jest interesujące, dziecko aktywnie uczy się świata, uczy się modelu zachowania społeczne. Dlatego ta funkcja musi być używana. Edukacja powinna mieć znaczenie społeczne. Szczególną uwagę należy zwrócić na moralny, estetyczny, ekologiczny kierunek. Musimy pamiętać, że normy wyuczone przez dzieci w tym wieku pozostają z nim przez resztę życia. Metoda projektów w przedszkolu ma na celu intensyfikację pracy w tym kierunku.

Wartość działania projektu

Projekty w przedszkolu obejmują niezależną działalność dzieci pod opieką dorosłych (wychowawców i rodziców). Udział w projekcie pozwala pokazać swoje umiejętności. W trakcie pracy dziecko uczy się planować swoje działania, monitorować proces wdrażania, a także uczy się przewidywać wynik swojej działalności.

metoda projektu przedszkola Struktura działania projektu

Projekty w przedszkolu rozpoczynają się od zdefiniowania tematu i jego znaczenia, wyznaczanie celów definicja przedmiotu i celów projektu. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy dzieci na dany temat, rozwijanie umiejętności dzieci, pielęgnowanie odpowiednich uczuć i rozwijanie empatii (empatii) wobec otaczającego ich świata. Poczucie empatii jest złożoną reakcją psychologiczną, którą tworzą osobiste doświadczenia oparte na doświadczeniu życiowym. Udział w zajęciach projektowych pomaga dziecku wzbogacić swoje osobiste doświadczenia. Temat jest wybierany zgodnie z celami, następnie określa się zadania pedagogiczne, muszą one być konkretne i odzwierciedlać intensywność oddziaływania pedagogicznego. Projekty w przedszkolu mają jasne terminy. Określa się krąg uczestników (dzieci, wychowawcy, rodzice, nauczyciele edukacji dodatkowej). Wynikiem jest konkretny produkt, który staje się raportem z postępu. Najczęściej jest to prezentacja. Największą część stanowi praktyczna realizacja celów i zadań. Realizowane jest to poprzez organizowanie zajęć, czytanie książek, organizowanie quizów, konkursów, wspólnych zajęć z rodzicami.

rodzina projektu w przedszkolu Projekt "Rodzina"

Na przykład projekt "Rodzina" w przedszkolu ma cel: emocjonalne zbliżenie członków rodziny. Przedmiot staje się wartościami rodzinnymi i rodzinnymi. Celami projektu mogą być: rozwój szacunku dla starszego pokolenia; zaangażowanie rodziców we wspólne działania z dziećmi; zwracanie uwagi rodziców na problemy edukacja moralna; edukacja dzieci mają poczucie empatii dla młodszych członków rodziny i zwierząt domowych. Praktyczna realizacja zadań jest możliwa w trakcie przyciągania rodziców i dzieci do doskonalenia grupy i strony, wspólnego tworzenia drzewa genealogicznego, prowadzenia zajęć otwartych, przeprowadzania różnych działań (na przykład Pomoc innej, zbieranie rzeczy i zabawek dla potrzebujących) i tak dalej. Na końcu projektu jest prezentacja.