Ikony św Mikołaja Cudotwórcy. Co pomaga w ikonie św. Mikołaja

02.03.2019

Święty Mikołaj jest jednym z najbardziej umiłowanych i czczonych świętych w chrześcijańskim świecie. Zarówno prawosławni, jak i katolicy czczą go, a kościoły są budowane i konsekrowane na jego cześć. Ikony św. Mikołaja są w każdym kościele iw każdej rodzinie wierzą w Jezusa Chrystusa. ikona świętego mikołaja

Jakie potrzeby pomaga świętemu Mikołajowi

Święty Mikołaj jest świętym, który pomaga wszystkim, którzy z modlitwą zwracają się do niego o pomoc. Ikona św. Mikołaja Cudotwórcy, umieszczona na honorowym miejscu, towarzyszy żeglarzom żeglarskim. Kierowcy dołączają go do swoich samochodów jako strażnik przed problemami na drodze. Zapytaj każdego wierzącego: "Ikona św. Mikołaja Cudotwórcy pomaga tym różnym kategoriom ludzi - dzieciom i dorosłym, mężczyznom i kobietom?" Wielu będzie reagować inaczej, w oparciu o osobiste doświadczenia. Podchodzi do niego z problemami w swoich studiach, z prośbami o uzdrowienie od chorób, jest proszony o pomoc w sprawach gospodarczych. Ikony Mikołaja Cudotwórcy pomagają radzić sobie z trudnościami w życiu rodzinnym, aby spełnić pragnienie poślubienia ludzi. Prawdopodobnie nie ma pola, na które dobra moc świętego nie rozciągałaby się. Mówią, że wkrótce odpowiada na najbardziej rozpaczliwe modlitwy, kiedy nie wierzysz już w możliwość uwolnienia się od nieuchronnej katastrofy. To, co potrzebuje tej lub innej ikony św. Mikołaja Cudu Cudotwórcy, pomaga zrozumieć, gdy ktoś bliżej pozna życie i osobowość tej osoby, i jest to bardzo interesujące zarówno dla historyków, jak i teologów.

Świątobliwa osoba

Wczesno-chrześcijańscy biografowie, chcąc podkreślić sprawiedliwość chrześcijańskich świętych, nieco upiększyli fakty i historie zebrane na ich temat, ale dla historyków Nikolai Mirlikiiski, którzy studiowali jego życie jednogłośnie zgadzają się, że był on naprawdę, po prostu legendarny i pełen współczucia dla biednych ludzie. Zdarzają się przypadki zaskakującej interwencji i uzdrowienia, nawet podczas ziemskiego życia tego świętego Boga, kiedy był on daleko od tego, który go powołał. Po śmierci Mikołaja jego relikwie zaczęły płynąć do świata. Ten świat ma wspaniałe właściwości fizyczne i duchowe uzdrawianie. ikona Świętego Mikołaja, jak to pomaga

Krótka biografia Mikołaja Cudotwórcy, biskupa Mirliki

Życie św. Mikołaja jest dobrze znane. O ile to możliwe, oczywiście, odkąd urodził się na początku ostatniego tysiąclecia, mniej więcej w roku 270, w starożytnym nadmorskim mieście Patara, które znajduje się na terytorium nowoczesnej Turcji. Był jedynym dzieckiem w rodzinie pobożnych i bogatych rodziców. Oboje zmarli, gdy był młody.

Od dzieciństwa chłopiec miał żywy umysł i energiczny charakter. Od najmłodszych lat miał wielkie pragnienie wiedzy i nauki. Pismo Święte. Wuj Mikołaj, biskup Patarsky, zauważył to i wysłał swojego siostrzeńca na drogę kapłaństwa. W przeciwieństwie do młodzieży ewangelicznej, bogactwo Mikołaja nie przeszkadzało mu iść za Chrystusem. Od samego początku był znany jako hojny dawca dla tych, którzy tego potrzebowali. W biografii Świętego Dawcy pojawiają się opowieści o tym, jak został mnichem, odwiedził Ziemię Świętą i został wybrany biskupem mirijskiego miasta Mira. Od samego początku był znany jako hojny dawca dla tych, którzy tego potrzebowali.

Aktywną pozycję życiową św. Mikołaja potwierdzają opowieści o jego uwięzieniu za panowania cesarza Dioklecjana w okresie prześladowań chrześcijan. Niektóre źródła wspominają o gwałtownym konflikcie, który nastąpił Katedra w Nicei w 325, kiedy Nikołaj uderzył Ariusza za denerwujące oświadczenia o boskim pochodzeniu Chrystusa. Każda ikona św. Mikołaja Cudotwórcy jest bezpośrednio związana z wydarzeniami z życia samego świętego lub przypadkami cudownego zbawienia z jego udziałem po śmierci.

Postawa św. Mikołaja wobec jego obowiązków biskupich

Współczesny biskup z Licyjskiego świata, Metropolitan Chrysostomos, wyjaśnia zjawisko Mikołaja Cudotwórcy przez fakt, że ten człowiek żył swoim życiem pośród ludzi, a nie w samotnej pustyni lub poza murami klasztoru. Aktywnie uczestniczył w życiu swoich rodaków, pomagał ubogim, głodnym i tym, którym grożono niesprawiedliwym oskarżeniem i więzieniem lub śmiercią. Jego biskupia godność uznał za boskie wezwanie do życia nie dla siebie, ale dla ludzi powierzonych jego opiece. Nikołaj był dostępny dla wszystkich, którzy potrzebowali jego pomocy, był jego przyjacielem i obrońcą. Pan uzdrowił i zbawił ludzi przez swego wiernego niewolnika Mikołaja i na jego prośbę, czyli modlitwę. ikona modlitwy Świętego Mikołaja Historie o tych cudach zaczęły krążyć po całym świecie podczas życia świętego. Jedna ich część zamieniła się w fantazyjne opowieści, a druga zachowuje pamięć prawdziwych incydentów. Pokazują, dlaczego Nikołaj stał się ulubionym obrońcą dla wszystkich ludzi. W każdej świątyni, gdzie znajduje się ikona św. Nicholas the Wonderworker, zapalone świece, towarzysząc im modlitwą, robią to uczniowie i ich rodzice, biedni i zamożni kupcy, ci, którzy są w niebezpieczeństwie, i ci, którzy martwią się o swoich bliskich.

Cud miłosierdzia podczas burzy w pobliżu Krety

Podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej statek, na którym Mikołaj płynął, wpadł w burzę. Żeglarze już zaczęli żegnać się z życiem, ponieważ fale były tak wysokie, że statek był rzucany z boku na bok jak mały chip. Z takim podnieceniem i huraganowymi żaglami - pewna śmierć dla podróżników. Marynarze zaczęli je składać. Jest to bardzo trudna praca, a przy silnym kołysaniu i wietrze jest również niebezpieczny. Jeden śmiałek, który wspiął się na maszt, nie mógł się powstrzymać i upadł. Mikołaj podczas podróży spotkał tego młodego człowieka. Tragiczny upadek i śmierć młodego mężczyzny wstrząsnęły nim. Ukląkł obok nieszczęśnika i w rozpaczy zwrócił się do Pana. A potem zdarzył się cud - żeglarz otworzył oczy. Nicholas the Wonderworker icon meaning Chrześcijaństwo było wtedy w powijakach i wywołało wiele sporów. Przez modlitwę do Chrystusa niewielu uwierzyło. Sprawa ta zmieniła zespół, żeglując na statku z Mikołajem, w prawdziwej wierze. Po powrocie na suchy ląd wielu świadków tego niesamowitego incydentu zostało ochrzczonych. Od tego czasu żeglarze mają tradycję, by zająć się wizerunkiem świętego. Na statkach dalekiego zasięgu umieszczona jest osobna kabina, w której umieszczona jest ikona św. Mikołaja. Modlitwa do świętego pomaga poradzić sobie z trudnościami związanymi z długimi podróżami, tęsknotą za rodziną i innymi problemami marynarzy.

Historia trzech dziewczyn

Mikołaj, który otrzymał wielkie dziedzictwo po śmierci swoich rodziców, użył go do pomocy ludziom. Znamy więc historię dziewcząt, które dzięki niemu mogły uporządkować swoje życie. Jeden z rodaków Nikołaja miał trzy córki. Piękne dziewczyny były dobrze wykształcone, opanowały technikę kobiecego rzemiosła, były skromne, uprzejme, uczciwe i posłuszne. Mój ojciec je kochał, ale ponieważ kobiety nie miały w tym czasie możliwości zarabiania na życie, musiały znaleźć się w czyimś interesie. Okoliczności były takie, że ojciec tych dziewcząt nie był w stanie nadal wspierać swoich córek, ale nie mógł się z nimi ożenić, ponieważ nie zapewniał posagu. ikona św. Mikołaja Cudotwórcy Rodzice, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji, zazwyczaj przenosili swoje dorosłe córki do służby i utrzymania, praktycznie w niewolę. Nikołaj, dowiedziawszy się o losie, który czekał na trzy piękne dziewczyny, postanowił interweniować i uratować ich. Po odczekaniu nocy wrzucił do domu worek ze złotem jako posag dla najstarszego z nich. Po pewnym czasie zrobił to samo dla środkowej córki. Kiedy Nikołaj przyniósł trzecią torbę, jego ojciec zobaczył dziewczyny. Zachował tę historię dla potomności, opowiadając przyjaciołom o hojności i hojności Mikołaja. Malarz ikon, którego nazwisko pogrążyło się w zapomnieniu, uchwycił tę sprawę w formie obrazu. Ikona św. Mikołaja Cudotwórcy pomaga dziewczętom wyjść za mąż bezpiecznie.

Przypadek utopionego dziecka

Jeśli znajdziesz się w takiej sytuacji, gdy zdarzy się kłopot, a obraz jest daleko, możesz sobie wyobrazić, że przed tobą jest ikona: Święty Mikołaj Cudotwórcy patrzy na ciebie, widzi i słyszy. Poproś go o pomoc. W annałach zachował się taki przypadek. Kiedyś statek, z którym żeglowała para z dzieckiem, wpadł w sztorm. Ci ludzie nie mieli czasu, aby się ukryć w ładowni, a silna fala, która przetoczyła się po pokładzie, zmyła dziecko w głąb. Smutek rodziców trudno jest przekazać. Modlili się do św. Mikołaja o pomoc. Rozwścieczeni żalem nieszczęśliwi ludzie nie mogli myśleć o niczym innym, jak tylko o zgubionym dziecku. Ich modlitwy do Świętego Mikołaja były po prostu rozpaczliwe. Kiedy statek przybył do portu, para, mając nadzieję na cud, poszła do kościoła, ponieważ nie widziała dziecka martwego. Śniło im się, że uratowały go delfiny lub przejeżdżający statek. Wyobraźcie sobie ich zaskoczenie, kiedy zobaczyli swoje dziecko w świątyni, na podłodze, a Nicholas the Wonderworker (ikona) był przed nim. Znaczenie tego wielkiego człowieka, który jest czczony w świecie chrześcijańskim ponad innymi świętymi, nie może być przecenione. Wszakże oprócz opowieści dźwięcznych i opisywanych, są te, które są przechowywane w rodzinach jako tradycje ogólne, nie przeznaczone dla osób z zewnątrz.

Nicholas the Wonderworker and Santa Claus

Niektóre źródła wyjaśniają, że Nikołaj wrzucił pieniądze do domu przez rurę kominową, a spadający worek wpadł w pończochę dziewczyny, którą zawiesiła przy ognisku, aby wyschła. Odtąd tradycja w wigilię Bożego Narodzenia zaczęła powiesić skarpety przy kominku lub po prostu w pustych skarpetkach w nadziei, że święty biegacz złoży w nich prezenty z okazji Wielkiej Uczty. Postać katolickiego Nowego Roku Święty Mikołaj wymyślił na pamiątkę swojego ukochanego świętego. To prawda, Święty Mikołaj przybywa do domów tuż przed świętami Bożego Narodzenia, a cudowna ikona św. Mikołaja pomaga przez cały rok. ikony Świętego Mikołaja

Święty Mikołaj zginął w roku 345. 6 grudnia żył prawie 70 lat. Na jego resztkach zaczęły pojawiać się płyny, które miały cudowną zdolność zatrzymania bólu i powstrzymania choroby. To święta mirża. Nie każdy może przyjść do miejsca spoczynku szczątków świętego, w mieście Bari, ale żywe i karetki przychodzą do nas przez ikony św. Mikołaja Cudotwórcy. W Rosji było wiele cudów związanych z tym świętym i jego ikonami.

Cud w Samara

W 1956 roku ta historia wydarzyła się w mieście Kujbyszew (obecnie Samara). W święto z okazji obchodów Nowego Roku grupa przyjaciół zebrała się w domu pewnej obywatelki Claudii Bolonkiny i jej syna. Dziewczęta i chłopcy bawili się, żartowali, a potem podzielili na pary i zaczęli tańczyć. Dziewczyna z Zoe nie dostała. Jej przyjaciel, Nikołaj, syn gospodyni, był gdzieś daleko. Zoe rozejrzała się. Natknęła się na ikonę. Święty Mikołaj Cudotwórca wydawał się dziewczynie odpowiednim dżentelmenem. Wzięła zdjęcie w dłonie i ogłosiła ze śmiechem, że będzie jej parą, ponieważ nie było innego. Chłopaki zaczęli jej wyładowywać sumienia, mówią, że grzechem jest tańczyć z ikoną. Zoya odważnie odpowiedziała, że, jak mówią, jeśli istnieje Bóg, a on nie lubi jej działania, ukarze ją. ikona świętego mikołaja cudotwórcy

Ta dziewczyna wyrosła na ateistę. Zoe nie była bardzo winna w swoim niedowierzaniu. W tamtych czasach dzieci w ZSRR nie mogły chrzcić, a jeśli zobaczyły, że ktoś chodził do kościoła, były zgłaszane pracownikom Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego, a później osoba i jego rodzina mieli do czynienia z wszelkiego rodzaju szykanami w pracy, w szkole i wszędzie. Po głośnym oświadczeniu Zoyi o dziewczynie, odnalazła osłupienie, w którym przebywała aż do Świętego Zmartwychwstania Chrystusa. Podczas swojej pozycji niefortunny wykrzykiwał słowa: "Pokutujcie!", "Cały świat jest w grzechach!" A inni, tak Nikolai Cudotwórca ukarał dziewczynę (ikonę). Znaczenie i znaczenie słów, które odnosimy do sanktuariów, nie pozostają bez odpowiedzi. Sprawa ta potwierdza, że ​​Święty Mikołaj zawsze bardzo szybko reaguje na apel do niego.

Pojawienie się św. Mikołaja

Według szczątków świętego, współczesnym uczonym udało się ustalić prawdziwy obraz świętego. Okazało się, że ikony Mikołaja Cudotwórcy odpowiadają jego wyglądowi. Był człowiekiem niskiego wzrostu, około 168 cm, o krępej budowie. Teraz można go wziąć za boksera lub wojownika. Miał złamany nos i sądząc po stanie stawów rąk, mógł być torturowany na stojaku. Prawdopodobnie cierpiał za panowania Dioklecjana, prześladowcy chrześcijan. Nicholas the Wonderworker miał ciemną skórę, jego twarz promieniała uczuciem i była bardzo uduchowiona, a jego biografia opowiada o jego charakterze.

Cześć świętego kapłana

Niektórzy ludzie pytają w kościele: "Czy ikona świętego Mikołaja-Cudotwórcy, starożytnego i współczesnego, o równej sile? Czy liczy się wiek świątyni?" Jeśli ikona jest konsekrowana zgodnie z tradycją chrześcijańską, a składający petycję jest ochrzczoną osobą, wówczas Nicholas ją usłyszy, bez względu na to, jaki obraz świętego obrócisz. Ikona św. Mikołaja Cudotwórcy pomoże, nawet jeśli będzie w domu, w samochodzie lub w torebce, a nie tylko w kościele.

Szczególna cześć św. Mikołaja w świecie chrześcijańskim odbywa się dwa razy w roku - w lecie 29 lipca, w jego urodziny, a zimą - w dniu 6 grudnia, w dniu jego śmierci. We włoskim mieście Bari, gdzie przechowywane są relikwie świętego, znajduje się rosyjska mieszanka. Tę ziemię pod budowę świątyni i hotelu dla pielgrzymów krótko przed rewolucją z 1917 r. Kupił rosyjski cesarz Mikołaj II. W latach 1913-1917 zaprojektowany przez architekta Shchuseva, świątynia została wzniesiona na cześć Nikolaja Wielkiego Człowieka i dziedzińca. Co roku 9 maja Rosyjska Cerkiew Prawosławna uroczyście obchodzi przeniesienie relikwii świętego z miasta Mira do Bari.